Virkeshandeln av industrivirke

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/mahakk/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

I statistiken om virkeshandeln uppges uppgifter om köpmängder och priser som gäller industrivirke som skogsindustrin har köpt från privata skogar. Former för virkeshandel är rot- och leveransförsäljning och i fråga om rotförsäljning specificeras dessutom som avverkningssätt förnyelseavverkning, gallringsavverkning och förstagallring.

Statistiken uppgörs månatligen och årligen. Statistiken publiceras per trävaruslag, per handelsformer, samt från och med 2011 även per avverkningssätt. Som områdesindelning används prisområdena för virke, i den årliga statistiken dessutom per landskapen.

Nyckelord

Nyckelord: skogsbruket, marknadsvirke, industrivirke, timmer, massaved, virkeshandel, priser, leveranspris, rotpris, privata skogar

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/mahakk/yht_sv.html


Senast uppdaterad 24.07.2020