Fritidsfiske

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/vakala/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Antalet fritidsfiskare och fångstdagar samt fångster per art, per område och per fångstmetod.

Nyckelord

fritidsfiske, sportfiske, husbehovsfiske, fiske, fritidsfiskare, fångst, kräftfångst

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/vakala/yht_sv.html


Senast uppdaterad 01.09.2021