Sjukhusens produktivitet

Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/sairt/index_sv.html
Ämnesområdet: Hälsa
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistikmaterialet bygger på de vårdanmälningsregisteruppgifter för hälso- och sjukvård (HILMO) som sjukhusen lämnar in till THL varje år och på sjukhus- och specialitetsvisa kostnadsuppgifter som insamlas separat från sjukhusen årligen.

Nyckelord

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/sairt/yht_sv.html


Senast uppdaterad 01.09.2021