Jakt

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/riisaa/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Jägarnas antal samt byte per art och per område och bytets köttmängd.

Nyckelord

jägare, jakt, vilt, byte

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/riisaa/yht_sv.html


Senast uppdaterad 01.09.2021