Medling i brott- och tvistemål

Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/rasov/index_sv.html
Ämnesområdet: Rättsväsende
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken innehåller uppgifter om antalet ärenden som överlämnats till medlingsbyråerna och antalet brott enligt strafflagen, våldsbrott i nära relationer och tvistemål som ärendena delats in i. Brott enligt strafflagen, liksom även våldsbrott i nära relationer, specificeras enligt brottsbeteckning och vem (myndighet eller privatperson) som tagit initiativ till medlingen. Informationen har samlats in sedan lagen om medling vid brott (1015/2005) trädde i kraft den 1 juni 2006.

Nyckelord

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/rasov/yht_sv.html


Senast uppdaterad 01.09.2021