Skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/mhppt/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

I statistiken om skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten uppges de årliga arbetsmängderna samt enhets- och totalkostnaderna inom dessa områden. Om avverkningar uppges i statistiken de avverkade arealerna per avverkningssätt. Statistiken uppgörs per arbetsslag, ägargrupp och landskap.

Nyckelord

skogsbruket, skogsvård, skogsförbättring, skogsförnyelse, skogsodling

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/mhppt/yht_sv.html


Senast uppdaterad 01.09.2021