Produktionen av ägg

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/kanmtu/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken beskriver äggproduktionens utveckling enligt produktionsmetod. Statistiken innehåller månadsvis uppgifter om äggproduktionen. Uppgifterna i statistiken baserar sig på data som samlas in med en statistikblankett från äggpackerierna fyra gånger om året.

Nyckelord

lantbruk, hönsägg, produktion, produktionssätt

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/kanmtu/yht_sv.html


Senast uppdaterad 26.08.2021