Skolresestöd

Producent: Folkpensionsanstalten
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/kmtuki/index_sv.html
Ämnesområdet: Socialskydd
Tangerande ämnesområde: Transport och turism
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Skolresestödet är en form av stöd för skolgång och studier. Med stödet ersätts kostnaderna för dagliga skolresor för studerande vid gymnasier eller yrkesläroanstalter. Rätt till skolresestöd har den som studerar och bor i Finland. FPA har hand om verkställandet. Studerande med hemort på Åland omfattas inte av skolresestödet. Statistiken över skolresestöd beskriver mottagarna av skolresestöd och utbetalda stödbelopp.

Nyckelord

socialskydd, skolresestöd, studerande, kollektivtrafik

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/kmtuki/yht_sv.html


Senast uppdaterad 04.06.2021