Underhåll och vårdnad av barn samt utredning av faderskap

Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/lelahu/index_sv.html
Ämnesområdet: Socialskydd
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken innehåller uppgifter som samlats in av kommunerna om avtal om underhållsbidrag, utredningar av faderskap och avtal om vårdnad av barn, boende och umgängesrätt.

Nyckelord

socialvård, underhållsstöd, underhållsbidrag, vårdnad av barn, umgängesrätt, underhåll, underhållstrygghet, underhållsskyldigheten, erkännande av faderskap, fastställande av faderskap, föräldraskap, barn. erkännande av moderskap, fastställande av moderskap, fastställande av föräldraskap kompletterande vårdnad

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/lelahu/yht_sv.html


Senast uppdaterad 03.05.2021