Totalförbrukning av virke

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/raapks/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken uppger årliga uppgifter om den totala årliga förbrukningen av virke i Finland. Den omfattar det råvirke och skogsindustrins biprodukter och träavfall som använts som råvara för produktion av skogsindustriprodukter i Finland samt den brännved och de fasta träbränslen som gått till energiproduktion i småhus och i värme- och kraftverken.

Nyckelord

energived, flis, hyggesrester, avfallsvirke, konsumtion, massa- och pappersindustri, skogsindustri, virke, träbränslen, trävaruindustrin, råvirke

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/raapks/yht_sv.html


Senast uppdaterad 01.09.2021