Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Puun kokonaiskäyttö

Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Tilaston kotisivu SVT-portaalissa: http:// www.stat.fi/til/raapks/
Aihealue: Maa-, metsä- ja kalatalous
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Tilasto kattaa vuositiedot puun kokonaiskäytöstä Suomessa. Se muodostuu metsäteollisuuden metsäteollisuustuotteiden raaka-aineena käyttämästä raakapuusta ja metsäteollisuuden sivutuotteista ja jätepuusta sekä energiantuotantoon lämpö- ja voimalaitoksissa ja pientaloissa menneestä polttopuusta ja kiinteistä puupolttoaineista.

Asiasanat

energiapuu, hake, hakkuutähteet, jätepuu, kulutus, massa- ja paperiteollisuus, metsäteollisuus, metsätilastot, puu, puupolttoaineet, puutuoteteollisuus, raakapuu

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/raapks/yht.html


Päivitetty 01.09.2021