Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Aluevaalit

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/alvaa/
Aihealue: Vaalit
Sivuavat aihealueet: Sosiaaliturva
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Ei
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Aluevaalit toimitetaan joka neljäs vuosi. Tilastokeskus tuottaa vaaleista viralliset tilastot. Ennakkotilasto julkaistaan mahdollisimman pikaisesti vaaliyön jälkeen. Lopulliset tiedot toimitetaan Tilastokeskukselle vaalituloksen vahvistamisen jälkeen. Vaalituloksen vahvistamisen jälkeen julkaistaan ennakkotilastoja vastaavat vahvistetut tiedot tilastosivulla sekä päivitetään StatFin - palveluun tietokannat.

Tarkemmalla tasolla olevia tietoja vaaleista löytyy Tilastokeskuksen internet-sivuilla.

Tilastokeskus saa vaalien perusaineiston oikeusministeriön vaalitietojärjestelmästä. Tilastokeskuksen vaalitietojärjestelmä koostuu neljästä vaalitiedostosta, joita ovat: aluetiedosto, puoluetiedosto, ehdokastiedosto ja ehdokasrekisteri.

Tietosisältö

Tilaston sisältö koostuu tiedoista vaalien ehdokkaista, tuloksesta ja äänestämisestä. Aineistojen pohjalta tuotetaan tietokantataulukoita, tilastojulkistuksia ja katsauksissa julkistettavia tausta-analyysejä.

Käytetyt luokitukset

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilasto perustuu kokonaisaineistoon (rekisteriaineisto) ja kattaa kaikki perusjoukkoon kuuluvat havainnot. Tilaston aineisto saadaan linjasiirtona Oikeusrekisterikeskuksesta. Tietojen lähde on Oikeusministeriö.

Päivitystiheys

Neljän vuoden välein.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tilasto ilmestyy pääsääntöisesti, julkistuksesta riippuen, noin 1pv – 1 kk viiveellä.

Aikasarja

Asiasanat

Vaalit, Aluevaalit

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/alvaa/yht.html


Päivitetty 20.10.2021