Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Osakeasuntojen hinnat

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/ashi/
Aihealue: Asuminen
Sivuavat aihealueet: Hinnat ja kustannukset
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Osakeasuntojen hinnat -tilasto kuvaa vanhojen osakehuoneistojen hintakehitystä. Kuukausi- ja neljännesvuositilastot soveltuvat asuntojen hintakehityksen seurantaan lyhyellä aikavälillä, kun taas vuositilasto antaa tarkempaa tietoa alueittaisista asuntomarkkinoista kuten tehtyjen kauppojen lukumääristä.

Tietosisältö

Kuukausi- ja neljännesvuositilastot sisältävät vanhojen osakehuoneistojen hintakehitystä kuvaavan hintaindeksin sekä velattomat keskineliöhinnat. Vuosittain tuotetaan tilasto toteutuneista keskimääräisistä kauppahinnoista ja kauppojen lukumääristä. Tilastot perustuvat varainsiirtoveroilmoituksiin.

Käytetyt luokitukset

Kuukausitilasto: koko maa (pl. Ahvenanmaa), pääkaupunkiseutu, muu Suomi (koko maa pois lukien pääkaupunkiseutu), kehyskunnat (Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Riihimäki, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula, Vihti), Helsinki, Espoo-Kauniainen, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu sekä suuralueet Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi.

Neljännesvuositilasto: koko maa (pl. Ahvenanmaa), pääkaupunkiseutu, muu Suomi (koko maa - pääkaupunkiseutu), kehyskunnat (Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Riihimäki, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula, Vihti), maakunnat ja Suomen suurimmat kaupungit. Vuositilasto: koko maa (pl. Ahvenanmaa), pääkaupunkiseutu, muu Suomi (koko maa - pääkaupunkiseutu) suuralueet, maakunnat ja kunnat.

Neljännesvuosi- ja vuositilastosta on mahdollista tuottaa tietoja postinumeroaluetasolla.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Osakeasuntojen hinnat -tilasto laaditaan Verohallinnon varainsiirtoveroaineistosta. Kuukausitilaston ennakkotiedoissa on mukana noin 2/5 kaikista kaupoista ja neljännesvuositilastossa noin 2/3 kaikista osakeasuntokaupoista, peittävyys kuitenkin vaihtelee alueittain. Vuositilaston peittävyys on vanhojen osakehuoneistokauppojen osalta lähes täydellinen.

Päivitystiheys

Kuukausi, neljännesvuosi ja vuosi.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Kuukausitilasto: Tiedot julkaistaan kuukauden kuluttua tarkasteluajanjakson päättymisestä.

Neljännesvuositilasto: Tiedot julkaistaan kuukauden kuluttua tarkasteluajanjakson päättymisestä.

Vuositilasto: Tiedot julkaistaan tilastovuotta seuraavan vuoden ensimmäisen neljänneksen julkistuksen yhteydessä.

Aikasarja

Osakeasuntojen hinnoista on saatavilla Verohallituksen varainsiirtoveroaineistoon perustuvaa tietoa vuodesta 1987 lähtien neljännesvuosittain. Tätä vanhempaa tietoa on olemassa vuodesta 1970 lähtien. Kiinteistönvälittäjien aineistoihin perustuvaa tietoa on saatavilla vuosilta 1970–1986 ja luokitus on luokitukseltaan suppeampaa. Uusien asuntojen osalta vuodesta 2005 lähtien aikasarjat on laskettu neljännesvuosittain. Kuukausitilastoa on saatavilla vuoden 2010 alusta.

Asiasanat

asuminen, asunnot, asuntojen hintaindeksi, hinnat, hintaindeksit, huoneistot, indeksit, omistusasunnot

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/ashi/yht.html

Lisätietoja

Petri Kettunen puhelin: 029 551 3558, Elina Vuorio puhelin: 029 551 3385


Päivitetty 17.11.2021