Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Asuntojen vuokrat

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/asvu/
Aihealue: Asuminen
Sivuavat aihealueet: Hinnat ja kustannukset
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Vuokrien neljännesvuositilasto kuvaa vuokra-asuntokannan vuokratasoa ja vuokrien muutosta neljännesvuositasolla.

Tietosisältö

Tilastossa käytetään eritasoisia alueluokituksia. Tarkin luokitustaso on kaupungin osa-alueluokitus, joka perustuu osakeasuntojen hintatason ja sijainnin mukaiseen postinumeroalueluokitteluun. Kuntien, maakuntien ja suuralueiden (NUTS2 2011) lisäksi tilastossa käytetään erilaisia yhdistelmäalueita, kuten pääkaupunkiseutu ja kehyskunnat. Pääkaupunkiseutuun kuuluvat Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen. Kehyskunnat käsittävät Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Kirkkonummen, Nurmijärven, Riihimäen, Sipoon, Tuusulan ja Vihdin. Tarkka aluejakoluokitus löytyy tilaston kotisivuilta Luokitukset -kohdasta.

Käytetyt luokitukset

Koko maa (pl. Ahvenanmaa), pääkaupunkiseutu, muu maa (muut kuin pääkaupunkiseudun kunnat), kehyskunnat (pääkaupunkiseudun ympärillä olevat kunnat), suuralueet, Suomen suurimmat kaupungit (vuositilastossa enemmän kaupunkeja), asukasluvun mukaiset tiedot.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Vuokrien neljännesvuositilaston tietojen perustana on Kansaneläkelaitoksen asumistukirekisteri sekä vuokrataloyhtiöiden vuokra-asuntotietoja. Lisäksi neljännesvuositilaston laadinnassa käytetään Väestörekisterikeskuksen rakennus- ja huoneistorekisteriin perustuvaa Tilastokeskuksen asuntokanta-aineistoa. Tilastossa mukana olevat havainnot edustavat vuokralla olevia rivi- ja kerrostaloasuntoja.

Päivitystiheys

Neljännesvuosi

Valmistumis- tai julkistamisaika

Vuokrien neljännesvuositilasto julkaistaan n. 5 viikon kuluttua tarkasteluajanjakson päättymisestä.

Aikasarja

Vuokratasoa koskevia tietoja on olemassa jo vuodesta 1962, mutta luokitukset ja tuotantomenetelmät ovat muuttuneet vuosien varrella, joten vertailukelpoisten pitkien aikasarjojen muodostaminen saattaa olla ongelmallista. Tuorein uudistettu vuokrien neljännesvuositilasto julkaistaan vuoden 2015 1. neljänneksestä lähtien.

Asiasanat

ARA-vuokra-asunnot, asuminen, asunnot, huoneistot, indeksit, vapaarahoitteiset vuokra-asunnot, vuokraindeksi, vuokrat

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/asvu/yht.html

Lisätietoja

Martti Korhonen puhelin:029 551 3451, Elina Vuorio puhelin:029 551 3385


Päivitetty 13.01.2023