Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Ainevalinnat

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/ava/
Aihealue: Koulutus
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Ainevalintatilastot sisältävät tietoja peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen ainevalinnoista.

Tietosisältö

Peruskoulun ainevalintatilasto sisältää tietoja peruskoulun oppilaiden ainevalinnoista. Toisen asteen koulutuksen ainevalintatilasto sisältää tietoja lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ainevalinnoista. Tilastossa on julkaistu tietoja myös lukiokoulutuksen päättäneiden (lukion koko oppimäärän suorittaneiden) ainevalinnoista (katsomusaineet, kielet, matematiikka) vuoteen 2017 asti.

Käytetyt luokitukset

Tilastot sisältävät oppilaitosta kuvaavia luokituksia, erilaisia alueluokituksia sekä Tilastokeskuksen, opetushallinnon ja kansainvälisiä koulutusala- ja -asteluokituksia.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilastovuodesta 2020 lähtien ainevalinnat -tilaston tiedot perustuvat koulutuksen järjestäjien/oppilaitosten Opetushallituksen KOSKI-tietovarantoon ilmoittamiin tietoihin. Tiedot poimitaan koko lukuvuodelta. Tilastokeskus on kerännyt aiemmin ainevalintatilastojen tiedot Internetin kautta sähköisillä web-lomakkeilla.

Päivitystiheys

Peruskoulun ainevalintatiedot valmistuvat lukuvuoden jälkeen lokakuussa ja toisen asteen koulutuksen ainevalintatiedot seuraavan vuoden joulukuussa.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Peruskoulun ainevalintatiedot valmistuvat lukuvuoden jälkeen lokakuussa ja toisen asteen koulutuksen ainevalintatiedot seuraavan vuoden joulukuussa.

Aikasarja

Peruskoulun ja lukiokoulutuksen ainevalintatilastoja on laadittu Tilastokeskuksessa vuodesta 1994 lähtien. Aikasarjatarkastelussa on otettava huomioon ilmiöalueella tapahtuneet muutokset.

Asiasanat

ainevalinnat, koulutus, lukio, opiskelijat, oppilaat, ammatillinen koulutus, peruskoulu

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/ava/yht.html


Päivitetty 13.10.2021