Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Erityistuomioistuimet

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/eriktu/
Aihealue: Oikeus
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei
Tilasto on lakkautettu vuonna 2010.

Kuvaus

Tilastoissa kuvataan erityistuomioistuimissa vireillä olleita ja ratkaistuja asioita. Erityistuomioistuimia ovat markkinaoikeus, työtuomioistuin ja vakuutusoikeus. Markkinaoikeus on kilpailuneuvoston ja markkinatuomioistuimen tilalle perustettu erityistuomioistuin, joka käsittelee markkinaoikeudellisia, kilpailuoikeudellisia ja julkisia hankintoja koskevia asioita. Työtuomioistuin ratkaisee työ- ja virkaehtosopimuksien soveltamisesta ja tulkinnasta johtuvat riidat ja työrauharikkomukset. Vakuutusoikeus käsittelee mm. tapaturmavakuutus- sekä työ-, virka- ja kansaneläkeasioita, työttömyysturva-asioita, sotilasvamma-asioita, opintotukiasioita ja rikosvahinkoasioita. Yksityisvakuutusasioita, kuten auto- ja kotivakuutusasiat, ei käsitellä vakuutusoikeudessa.

Tietosisältö

Markkinaoikeus; vireillä olleet ja ratkaistut asiat kanteen sisällön mukaan. Työtuomioistuin; vireillä olleet ja ratkaistut asiat asian laadun mukaan. Vakuutusoikeus; vireillä olleet ja ratkaistut asiat asian laadun mukaan.

Käytetyt luokitukset

Asian laatu.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tiedot markkinaoikeuden ja työtuomioistuimen ratkaisemista asioista saadaan lomakkeilla.

Tiedot vakuutusoikeudessa vireillä olleista ja ratkaistuista asioista saadaan oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen välittämästä vakuutusoikeuden asianhallintajärjestelmästä.

Päivitystiheys

Vuosi.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Lopulliset tiedot ilmestyvät tilastovuotta seuraavan vuoden syksyllä.

Aikasarja

Vastaavia tilastoja on julkaistu Oikeustilastollisessa vuosikirjassa vuodesta 1991 lähtien ja sitä ennen Tuomioistuinten toiminta-jaksossa.

Asiasanat

tuomioistuimet, erityistuomioistuimet, markkinaoikeus, työtuomioistuin, vakuutusoikeus

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/eriktu/yht.html


Päivitetty 22.11.2010