Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Ilmaliikenne

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/ilma/
Aihealue: Liikenne ja matkailu
Sivuavat aihealueet: Liikenne ja matkailu
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Ilmaliikenne kuvaa suomalaisten lentoasemien lento-, matkustaja-, rahti- ja postiliikennettä. Tilastokeskus kerää tilaston tiedot Suomessa toimivilta lentoasemayhtiöiltä.

Tilasto tuotetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) n:o 1358/2003 velvoittamana ja asetuksen edellyttämät tilastotiedot toimitetaan Eurostatin käyttöön. Tilaston tekoa ohjaa tilastolaki.

Tilaston tiedot koskevat liikenneilmailua eli kaupallista lentoliikennettä, jossa kuljetetaan matkustajia, rahtia tai postia maksua tai vuokraa vastaan. Kaupallista lentoliikennettä ovat reitti- ja tilausliikenne. Liikenneilmailu ei sisällä esimerkiksi yleis-, koulutus- tai sotilaslentoja.

Tietosisältö

Ilmaliikennetilasto sisältää tietoja lentoliikenteen matkustajamääristä kotimaan ja kansainvälisessä reitti- ja tilausliikenteessä, kotimaan ja kansainvälisen lentoliikenteen nousuista ja laskeutumisista sekä kotimaisen ja kansainvälisen lentoliikenteen rahti- ja postitonneista.

Käytetyt luokitukset

EU:n matkustajien, rahdin ja postin lentokuljetuksia koskevassa tilastoasetuksessa (1358/2003) on annettu luokitukset ja määritelmät, joiden mukaan jäsenmaat tuottavat ilmaliikenteen tilastoja.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Ilmaliikennetilaston tiedot pohjautuvat lentoasemakohtaisiin tietoihin, jotka Tilastokeskus kerää kuukausittain Suomessa toimivilta lentoasemayhtiöiltä.

Päivitystiheys

Kuukausittain, vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Ilmaliikenteen kuukausitilasto ilmestyy noin neljän viikon kuluttua tilastointikuukauden päättymisestä. Ilmaliikenteen vuositilasto julkaistaan tilastovuoden päättymisen jälkeen maaliskuun lopussa ja se sisältää edellisen vuoden lopulliset vuositiedot.

Aikasarja

Asiasanat

ilmaliikenne, lentoliikenne, matkustajaliikenne, reittiliikenne, tilausliikenne, laskeutumiset, nousut, rahti

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/ilma/yht.html


Päivitetty 30.06.2020