Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/jmete/
Aihealue: Julkinen talous
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Tilasto kuvaa julkisyhteisöjen menoja tehtävittäin ja alasektoreittain kansantalouden tilinpitojärjestelmän tietoihin perustuen. Julkisyhteisöjen tehtävittäisiä menoja koskeva tilasto on osa Eurostatin säännöllistä raportointiohjelmaa.

Tietosisältö

Tilasto sisältää vuosittaiset aikasarjat julkisyhteisöjen menoista tehtävittäin ja menolajeittain alasektoreittain. Tiedot raportoidaan Eurostatille kerran vuodessa joulu-tammikuun vaihteessa.

Julkisyhteisöjen tehtäväluokituksen pääryhmät

 • Yleinen julkishallinto
 • Puolustus
 • Yleinen järjestys ja turvallisuus
 • Elinkeinoelämän edistäminen
 • Ympäristönsuojelu
 • Asuminen ja yhdyskunnat
 • Terveydenhuolto
 • Vapaa-aika, kulttuuri ja uskonto
 • Koulutus
 • Sosiaaliturva

Menolajit

 • Välituotekäyttö (P.2)
 • Palkansaajakorvaukset (D.1)
 • Tukipalkkiot
 • Omaisuusmenot (sulautetut)
 • Sosiaalietuudet (ml. luontoismuotoiset tulonsiirrot)
 • Tulonsiirrot (sulautetut)
 • Pääomansiirrot (sulautetut)
 • Investoinnit, maan ym. nettohankinnat (P.5)
 • Menot yhteensä
 • siitä: kulutusmenot

Käytetyt luokitukset

Tämän tilaston luokitukset perustuvat Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmään vuodelta 1995 (EKT1995). Käytettyjä luokituksia ovat sektoriluokitus ja julkisyhteisöjen tehtäväluokitus (COFOG = Classification of the Functions of Government) sekä kansantalouden tilinpidon taloustoimet.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin julkistetaan kerran vuodessa helmikuussa samanaikaisesti kansantalouden tilinpidon ennakkotietojen kanssa.

Päivitystiheys

Kerran vuodessa.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin julkistetaan kerran vuodessa tammikuussa.

Aikasarja

Tilaston aikasarja alkaa vuodesta 1990.

Asiasanat

julkinen sektori, julkinen talous, julkiset menot, julkisyhteisöjen menot, julkisyhteisöt, kulutusmenot, kunnallistalous, menot, sosiaaliturvarahastot, valtiontalous

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/jmete/yht.html


Päivitetty 23.11.2011