Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Suomen kansalaisuuden saamiset

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/kans/
Aihealue: Väestö
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Tilasto kuvaa Suomessa vakinaisesti asuvia ulkomaiden kansalaisia, joille on tilastovuoden aikana myönnetty Suomen kansalaisuus. Ulkomaalainen voi saada Suomen kansalaisuuden kuuden vuoden Suomessa asumisen jälkeen. Oltuaan avioliitossa suomalaisen kanssa ja asuttuaan Suomessa kolme vuotta ulkomaalainen voi saada Suomen kansalaisuuden. Suomen kansalaisuuden voi saada hakemus- tai ilmoitusmenettelyllä mutta tätä tietoa ei ole Tilastokeskuksen aineistossa. Syntymän yhteydessä saadut Suomen kansalaisuudet eivät sisälly tilastoon.

Tietosisältö

Tilastossa on Suomen kansalaisuuden saaneiden henkilöiden väestötietoja, kuten ikä, sukupuoli, siviilisääty, äidinkieli, edellinen kansalaisuus, syntymävaltio ja vihkivuosi. Nämä väestötiedot ovat kansalaisuuden myöntämispäivän tilanteen mukaisia. Mikäli henkilöllä on kaksoiskansalaisuus toisen kansalaisuuden ollessa Suomi, hänet tilastoidaan väestötilastoissa Suomen kansalaiseksi. Tilastossa eivät ole mukana kansalaisuuden myöntämishetkellä ulkomailla vakinaisesti asuvat henkilöt.

Käytetyt luokitukset

Tietoja on saatavilla erilaisilla kuntajakoon perustuvilla aluejaoilla. Kansalaisuus, syntymävaltio ja kieli on vuodesta 1999 lähtien luokiteltu ISO-standardien mukaan. Luokituksesta on tehty väestötilastoissa kansalaisuuksien tilastointiin soveltuva versio. Sitä aikaisemmin käytössä olivat Tilastokeskuksen omat luokitukset. Ikä luokitellaan 1- tai 5-vuotisluokkiin.

Maakunta- ja tilastollinen kuntaryhmitys -luokituksia on käytetty vuodesta 1997 lähtien. Tätä ennen käytettiin läänejä maakunnan ja kuntamuotoa tilastollisen kuntaryhmityksen sijasta. Vuoden 1999 tilastosta lähtien Suomen kansalaisuuden saaneiden tilastossa on käytetty tilastovuotta seuraavan kalenterivuoden alussa voimaan astunutta aluejakoa. Tilauksesta voidaan vuodenvaihteessa yhdistyneiden kuntien tiedot tuottaa myös juuri ennen yhdistymistä vuoden voimassa olleella aluejaolla vuodesta 2003 lähtien.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Suomen väestötilasto perustuu Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmään. Ulkomaalaisvirasto tekee päätökset Suomen kansalaisuuden myöntämisestä (Kansalaisuuslaki 359/2003) ja vie tiedot päätöksistä väestötietojärjestelmään. Digi- ja väestötietovirasto toimittaa tiedot Tilastokeskukselle.

Päivitystiheys

Lopullinen tilasto julkaistaan kerran vuodessa toukokuussa.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Kalenterivuoden lopullinen tilasto valmistuu seuraavan kalenterivuoden toukokuussa ellei toisin mainita. Ennakkotietoja Suomen kansalaisuuden saaneista on saatavilla Tilastokeskuksen Väestö- ja kuolemansyytilastoista. Lopullinen tilasto Suomen kansalaisuuden saaneista julkaistaan Tilastokeskuksen internetsivuilla toukokuussa ja ”Väestönmuutokset” -paperijulkaisussa joulukuussa.

Aikasarja

Sähköisessä muodossa olevista tapahtumatiedoista Suomen kansalaisuuden saaneista on tuotettavissa tietoja vuodesta 1987 lähtien. Suomen kansalaisuuden saaneiden vuosittaisista määristä on tietoja vuodesta 1931 lähtien.

Asiasanat

kaksoiskansalaisuus, kansalaisuus, ulkomaalaiset

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/kans/yht.html


Päivitetty 29.04.2020