Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kiinteistöjen hinnat

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/kihi/
Aihealue: Asuminen
Sivuavat aihealueet: Hinnat ja kustannukset
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Tilasto kuvaa omakotitalojen ja omakotitalotonttien hintatasoja ja hintojen muutosta neljännesvuosi- ja vuositasolla.

Tietosisältö

Julkaistavissa taulukoissa on ilmaistu hintakehitys (nimellinen ja reaalinen hintaindeksi) ja hintataso sekä tehtyjen kauppojen lukumäärä.

Käytetyt luokitukset

Koko maa, pääkaupunkiseutu, muu Suomi, kehyskunnat, läänit, suuralueet

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Kauppahintatiedot saadaan Maanmittauslaitoksen kiinteistötietorekisteristä ja niihin yhdistetään tietoja Väestörekisterikeskuksen kiinteistötietojärjestelmästä. Kauppojen vähäisen määrän, suurten hinnanvaihtelujen ja tilastomenetelmien vuoksi indeksit julkaistaan karkeammalla aluejaolla kuin asuntojen hinnat. Yksityiskohtaista tietoa kiinteistöjen toteutuneista kauppahinnoista saa Maanmittauslaitoksen (http://www.maanmittauslaitos.fi/kauppahintatilastot) kiinteistöjen kauppahintarekisteristä, p.029 530 1110.

Päivitystiheys

Neljännesvuosittain; maaliskuu, kesäkuu, syyskuu ja joulukuu

Valmistumis- tai julkistamisaika

Valmistuu ja julkistetaan 2,5 kuukautta vuosineljänneksen päättymisen jälkeen.

Aikasarja

Vuositason tiedot ovat saatavissa vuodesta 1985 lähtien. Vuodesta 1994 alkaen tiedot on julkaistu neljännesvuosittain.

Asiasanat

asuminen, hinnat, hintaindeksit, indeksit, kiinteistöt, omakotitalojen hintaindeksi, omakotitalot, omakotitalotonttien hintaindeksi, tontit

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/kihi/yht.html

Lisätietoja

Petri Kettunen puhelin 029 551 3558, Elina Vuorio puhelin: 029 551 3385


Päivitetty 17.11.2021