Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/kjarj/
Aihealue: Koulutus
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset -tilastossa kuvataan julkisen viranomaisen valvoma koulutuksen järjestäjä- ja oppilaitosverkko, niissä vuoden aikana tapahtuneet muutokset ja lisäksi oppilaitoksista osoitetiedot sekä koulun kokoa kuvaavana tietona kokonaisopiskelijamäärä 20.9 tilanteessa.

Tietosisältö

Tilasto sisältää tietoja koulutuksen järjestäjistä ja noin 6000 koululaitoksen oppilaitoksesta. Rekisterissä on oppilaitoksista mm. seuraavia tietoja: yksilöintitunnus, nimi, oppilaitostyyppi, omistajatyyppi, oppilaitoksen ylläpitäjä (koulutuksen järjestäjä), koulutuksen järjestäjän yksilöintitunnus, oppilaitoksen sijaintikunta, osoitetiedot, yhdistämis- ja lakkauttamistiedot, oppilasmäärä sekä eräitä lisätietoja.

Käytetyt luokitukset

Oppilaitosten luokittamisessa on käytössä oppilaitostyyppiluokitus, koulutuksen järjestäjien toimiala, erilaiset alueluokitukset.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Oppilaitosrekisterin tiedot päivitetään pääasiassa oppilaitostilastojen tietojenkeruun yhteydessä saaduilla tiedoilla. Koulutuksen järjestäjän tiedot saadaan pääsääntöisesti opetusministeriöstä. Koulutuksen järjestäjän yksilöintitunnuksena toimii Tilastokeskuksen yritysrekisteristä poimittu yksilöintitunnus.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Tilasto tuotetaan vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tiedot valmistuvat tilastovuotta kuvaavan seuraavan vuoden alkupuolella.

Aikasarja

Oppilaitosrekisterin tietoja oppilaitosten osalta on saatavissa vuodesta 1971 lähtien.

Asiasanat

ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, korkeakoulut, koulutuksen järjestäjät, koulutus, lukio, opiskelijat, oppilaitokset, oppisopimuskoulutus, peruskoulu, yliopistot

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/kjarj/yht.html


Päivitetty 25.02.2013