Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kulttuuri

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/klt/
Aihealue: Kulttuuri ja viestintä
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Kulttuuritilasto kuvaa tuotantoa, tarjontaa, taloutta, julkista tukea, työvoimaa, koulutusta, harrastusta ja kulutusta eri taiteen- ja kulttuurinaloilla. Tietojen pohjalta tuotetaan kulttuurin taulukkopalvelu tilastokatsauksineen sekä kulttuurityövoimaa koskeva perusjulkaisu ja kulttuuriammatteja ja alueittaisia tietoja sisältävät STATFIN-taulukot Tilastokeskuksen Internet-sivuille. Lisäksi julkaistaan artikkeleita Tieto ja Trendit – lehdessä ja muilla foorumeilla.

Tietosisältö

Tilasto tarjoaa tietoja kulttuurin tuotannosta, jakelusta, välityksestä ja kulutuksesta sekä rahoituksesta. Se kattaa sisällöllisinä aihealueina kieli- ja kulttuurivähemmistöt, kulttuuriperinnön ja -matkailun, eri taiteenalat, taide- ja kulttuurityövoiman, kulttuurialan koulutuksen, kulttuuritapahtumat, kulttuuritalot ja -keskukset, kulttuuriosallistumisen sekä kulttuurin talouden. Mukana on myös kansainvälisiä vertailutietoja.

Tiedot ovat julkisia.

Käytetyt luokitukset

Useita eri luokituksia, kuten taiteenala, toimiala, ammatti, ikä, sukupuoli, koulutusaste, kunta ja maakunta.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tiedot ovat peräisin Tilastokeskuksesta, kulttuurialan laitoksista ja järjestöistä sekä lukuisista muista lähteistä. Tilastokeskuksen sisäisiä aineistolähteitä ovat mm. vapaa-aikatutkimus, ajankäyttötutkimus, kansantalouden tilinpito, koulutustilastot, kulutustutkimus, kuntien talous- ja toimintatilasto, työssäkäyntitilasto, työvoimatutkimus, väestörakennetilasto sekä yritysrekisteri. Ulkopuolisia tieto- ja tilastolähteitä ovat mm. opetus- ja kulttuuriministeriö, Taiteen keskustoimikunta, Teatterin tiedo-tuskeskus, Museovirasto, Suomen Kustannusyhdistys, Kansalliskirjasto, Suomen elokuvasäätiö, Suomen Sinfoniaorkesterit ry., Musiikkituottajat - IFPI Finland ry. sekä Finland Festivals. Pieni osa tiedoista kerätään itse (esim. taide- ja kulttuurialan messut, elokuva- ja valokuvakeskukset, kulttuuri-talot ja -keskukset, kulttuurilehdet). Lähteet kuvataan tarkasti taulukoiden yhteydessä.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Taulukoita päivitetään jatkuvasti verkossa sijaitsevaan tietopankkiin, joka on vain vastuualueen sisäi-sessä käytössä. Suppeampi valikoima kulttuuritilastoja on Tilastokeskuksen Internet-sivuilla maksut-tomassa StatFin-palvelussa sekä Excel-taulukoina.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Kulttuurin taulukkopalvelua päivitetään neljä kertaa vuodessa, maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa. Kulttuurityövoimaa koskeva perusjulkaisu ja siihen liittyvät STATFIN-taulukot ilmestyvät kerran vuodessa elokuun lopussa.

Aikasarja

Taulukoiden aikasarjat vaihtelevat (pisimmillään 1930-luvulta, yleisimmin 1980–1990-luvuilta lähtien).

Asiasanat

aikakauslehtikustantajat, alueelliset taidetoimikunnat, alueoopperat, antiikkiesineet, antiikkihuutokaupat, antiikkiliikkeet, antikvariaatit, arkistot, elokuvakeskukset, elokuvat, galleriat, harrastajateatterit, kirjakaupat, kirjallisuus, kirjastot, kirjat, konsertit, kulttuuri, kulttuuriala, kulttuurialan koulutus, kulttuurialan opiskelijat, kulttuurialan tutkinnot, kulttuuriammatit, kulttuuriavustukset, kulttuuriharrastukset, kulttuurikeskukset, kulttuurilehdet, kulttuurimatkailu, kulttuurimenot, kulttuurimäärärahat, kulttuurioppilaitokset, kulttuuriosallistuminen, kulttuuripalvelut, kulttuuriperintö, kulttuurisäätiöt, kulttuuritapahtumat, kulttuuritilinpito, kulttuuritoimialat, kulttuurityövoima, kulttuuriyhdistykset, kulttuuriyritykset, kuorot, kustantajat, kuvataide, kuvataidekoulut, käsi- ja taideteollisuus, lastenkulttuurikeskukset, muotoilu, museot, musiikki, musiikkiliikkeet, musiikkioppilaitokset, ooppera, orkesterit, radioasemat, sanomalehtikustantajat, seurantalot, taide, taide-esineet, taideharrastukset, taidehuutokaupat, taidekauppa, taideliikkeet, taidemarkkinat, taideyliopistot, taiteen perusopetus, tanssi, tanssin aluekeskukset, teatteri, valokuvakeskukset, valokuvausliikkeet, valtiontuki, vähemmistökulttuurit, vähemmistöt, äänitetuottajat, äänitteet

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/klt/yht.html


Päivitetty 19.10.2021