Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Lihan kokonaistuotanto

Tuottaja: Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus, Tike
Tilaston kotisivu SVT-portaalissa: http:// www.stat.fi/til/likotu/
Aihealue: Maa-, metsä- ja kalatalous
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä
Tilasto on lakkautettu vuonna 2011.

Kuvaus

Lihan kokonaistuotantotilasto on vuositilasto, joka kuvaa naudan-, sian-, lampaan-, siipikarjan-, ja hevosenlihan teurastusmääriä teurastamoissa ja maatiloilla. Tilaston tiedot perustuvat teurastamoilta kuukausittain kerättäviin tietoihin, maatilatutkimukseen ja nautarekisteriin.

Asiasanat

maatalous, lihantuotanto, naudanliha, sianliha, lampaanliha, siipikarjanliha, teurastus, teurastamot, maatilat

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/likotu/yht.html


Päivitetty 14.09.2011