Mejeristatistik

Producent: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/meijt/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Mejeristatistiken är en månadsstatistik, som beskriver utvecklingen inom mjölkproduktionen, mjölkens producentpris och mängden tillverkade mjölkprodukter. Uppgifterna baserar sig på uppgifter som insamlas månatligen från mejerierna med en statistikblankett och på stödregistret. Statistiken innehåller uppgifter om den mängd mjölk som mejerierna tagit emot av producenterna, mängden ekomjölk, antalet mjölkproducenter, mjölkens fett- och proteinhalter, mjölkens producentpris samt tillverkningsmängderna av färskprodukter, smör, ost och mjölkpulver.

Nyckelord

lantbruk, mejerier, mejeriprodukter, mjölk, mjölkproduktion, producentpriser, mjölkprodukter

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/meijt/yht_sv.html


Senast uppdaterad 14.09.2011