Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Maa- ja puutarhatalouden työvoima

Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Tilaston kotisivu SVT-portaalissa: http:// www.stat.fi/til/mptv/
Aihealue: Maa-, metsä- ja kalatalous
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Tilasto kuvaa maa- ja puutarhatalouden työvoimaa. Se on vertailukelpoinen kaikkien Euroopan talousalueen maiden maa- ja puutarhatalouden työvoimatilastojen kanssa, joiden tiedot on kerätty maatalouden rakennetutkimuksilla. Tilasto sisältää tietoja maa- ja puutarhatalouden työntekijöiden lukumäärästä, vuosityömäärästä, koulutuksesta ja sukupuolesta. Koko maan tilaston lisäksi alueluokituksena on ELY-keskus. Tietoja on myös luokiteltu tilan tuotantosuunnan, juridisen muodon ja työntekijän sukupuolen mukaan. Tiedot saadaan maatalouden rakennetutkimuksen tilastokyselystä noin 3 - 4 vuoden välein.

Asiasanat

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/mptv/yht.html


Päivitetty 23.07.2020