Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tavaroiden ulkomaankauppa

Tuottaja: Tulli
Tilaston kotisivu SVT-portaalissa: http:// www.stat.fi/til/tavu/
Aihealue: Kauppa
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden EU:n jäsenvaltioiden ja Suomen ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa eli sisä- ja ulkokauppaa. Tilasto on virallinen tietolähde Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta.

Koko tuontia ja vientiä kuvaavista tilastoista käyvät kuukausittain ilmi Suomen tuonnin, viennin ja kauppataseen arvot. Kuukausittaisissa ennakkotilastoissa tiedot käyvät ilmi EU:n, euroalueen ja EU:n ulkopuolisen alueen osalta. Kuukausitilastoissa tiedot käyvät ilmi myös maanosittain, maaryhmittäin ja maittain.

CN-tilastoista käyvät kuukausittain ilmi yksityiskohtaiset tavaroiden tuonti- ja vientitiedot. Pääsääntöisesti kaikki Suomesta vietävät ja Suomeen tuotavat tavarat tilastoidaan. Palvelujen ulkomaankauppa jää tämän tilaston ulkopuolelle. Tilastoinnin edellytyksenä on, että tavara fyysisesti saapuu maahan tai lähtee maasta. Poikkeuksena ovat kuitenkin laivat ja lentokoneet, jotka tilastoidaan omistussuhteen muututtua.

Tilastojen ulkopuolelle jäävät mm. kauttakuljetukset sekä sellaiset taloustoimet, joilla ei ole merkittävää kaupallista arvoa. Lisäksi pienimmät yritykset on vapautettu sisäkaupan tilastojen ilmoitusvelvollisuudesta.

SITC-tilastoista käy kuukausittain ilmi tavaroiden ja tavararyhmien tuonti ja vienti maittain. Arvotiedot on ilmaistu luokituksen kaikilla tasoilla, mutta paljoustieto on tarkoituksenmukaista ilmaista vain luokituksen tarkemmilla tasoilla.

Ulkomaankauppatilastoja laaditaan SITC-tavaraluokituksen mukaan sen kansainvälisen vertailukelpoisuuden vuoksi. Tätä YK:n ylläpitämää tavaraluokitusta käytetään useimmissa maissa. Tavarat on ryhmitelty yksityiskohtaisten tavaranimikkeistöjen (HS, CN) pohjalta karkeammiksi luokiksi, joissa on otettu huomioon mm. tavaroiden jalostusaste.

Tuotteisiin, toimialoihin ja tavaroiden käyttötarkoitukseen perustuvia luokituksia käytetään pääsääntöisesti kuvaamaan koko tuonnin ja viennin rakennetta ja kehitystä ilman maakohtaista erittelyä. Tiedot tuotetaan kuitenkin myös maakohtaisina. Näiden luokitusten mukaisissa tilastoissa on vain arvotieto.

Asiasanat

tuonti, vienti, kauppatase, ulkomaankauppa, tavarat, CN-nimikkeistö, yhdistetty nimikkeistö, Intrastat, SITC, tuoteluokat, toimialat, käyttötarkoitus, CPA, NACE, MIG

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/tavu/yht.html

Lisätietoja

Tulli, tilastointi Tilastopalvelu puh. +358 295 52 335 Sähköposti: tilastot@tulli.fi Internet: www.tulli.fi Uljas-tilastotietokanta: uljas.tulli.fi


Päivitetty 01.09.2021