Import och export av varor enligt den internationella klassificeringsstandarden för handel (SITC)

Producent: Tull
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/ttvsitc/index_sv.html
Ämnesområdet: Handel
Tangerande ämnesområde: Handel
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Utrikeshandelsstatistiken uppgörs enligt SITC- varuklassificeringen för att göra den internationellt jämförbar. Varuklassificeringen som upprätthålls av FN används i de flesta länderna. Varorna är grupperade utgående från de detaljerade varunomenklaturerna (HS, KN) till högre klasser var man har beaktat bl.a. varornas förädlingsgrad. SITC- varuklassificeringen ändrar inte varje år, vilket också möjliggör jämförelser över en längre tidsperiod.

Nyckelord

import, export, utrikeshandel, Intrastat, produkter, varor

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/ttvsitc/yht_sv.html


Senast uppdaterad 21.09.2012