Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Teollisuuden ja kaupan varastotilasto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/tva/
Aihealue: Yritykset
Sivuavat aihealueet: KauppaTeollisuus
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei
Tilasto on lakkautettu vuonna 2021.

Kuvaus

Teollisuuden ja kaupan varastotilasto kuvaa teollisuuden ja kaupan yritysten varastojen käypähintaista arvoa toimialan mukaisella jaottelulla. Tilasto laaditaan yrityskohtaisten tietojen pohjalta.

Tietosisältö

Teollisuuden ja kaupan varastotilasto on neljännesvuosittainen otokseen perustuva tilasto. Yrityksiltä tiedustellaan neljännesvuosittain varastojen arvoa kyseisen vuosineljänneksen lopussa. Varastojen arvot tiedustellaan varastotyypeittäin: Aineet ja tarvikkeet, keskeneräiset työt, valmisteet ja kauppatavarat. Otoksesta lasketut toimialoittaiset varastojen arvot korotetaan vastaamaan perusjoukon (yritykset, joiden toimiala on joko teollisuus tai kauppa) varastojen arvoa käyttämällä tuoreimpia yritysten tilinpäätöstilastosta saatavia liikevaihtotietoja. Korotus perustuu oletukseen, että liikevaihdon ja varastojen arvon suhde toimialan sisällä on vakio.

Toimialaluokituksen pohjalta muodostetaan seuraavat julkaisutasot teollisuudesta: Tehdasteollisuus, puu- ja paperiteollisuus, kemianteollisuus, elektroniikkateollisuus, muu metalliteollisuus sekä muu tehdasteollisuus. Vastaavasti julkaisutasot kaupan toimialalla ovat: Autokauppa, tukkukauppa sekä vähittäiskauppa. Teollisuuden osalta varastojen arvo julkaistaan varastotyypeittäin seuraavasti: Aineet ja tarvikkeet (sisältää myös poltto- ja voiteluaineet), keskeneräiset työt, valmisteet ja kauppatavarat.

Käytetyt luokitukset

Toimialaluokitus 2008.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Teollisuuden ja kaupan varastotilaston laskenta perustuu harkinnanvaraiseen otokseen Suomessa toimivista teollisuuden ja kaupan toimialan yrityksistä. Otos poimitaan Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteristä teollisuuden (TOL 10–33) ja kaupan (TOL 45–47) toimialoille määriteltyjen yritysten joukosta. Otoksen muodostamisen lähtökohtana on valita otokseen liikevaihdolla mitattuna toimialansa merkittävimpiä yrityksiä, joiden liikevaihdon ja varastojen suhde kuvaa mahdollisimman hyvin koko toimialatason liikevaihdon ja varastojen suhdetta. Tilaston tuotannossa käytetään lisäksi yritysrekisteristä saatavia uusimpia yritysten liikevaihtotietoja sekä otoksesta saatavia vaihto-omaisuustietoja. Varastotilaston otoksessa on mukana noin 400 teollisuuden ja noin 300 kaupan toimialan yritystä.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Neljännesvuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Noin 50 päivää tilastojakson päättymisestä.

Aikasarja

Aikasarja sisältää teollisuuden toimialojen neljännesvuosittaiset varastojen arvotiedot alkaen vuoden 1990 ensimmäisestä neljänneksestä ja kaupan toimialojen neljännesvuosittaiset varastojen arvotiedot alkaen vuoden 2001 toisesta neljänneksestä.

Asiasanat

autokauppa, kauppa, teollisuus, toimialat, tukku- ja vähittäiskauppa, tukkukauppa, varastot, vähittäiskauppa, yritykset

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/tva/yht.html


Päivitetty 13.04.2022