Statistik över användningen och lagringen av spannmål

Producent: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/vikava/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken innehåller månadsvisa uppgifter om de mängder spannmål som den industri som använder spannmål använder och lagrar samt om de mängder spannmål som industrin köpt och sålt.

Nyckelord

lantbruk, spannmål, lager, sädesslag, foderindustri, livsmedelsindustri

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/vikava/yht_sv.html


Senast uppdaterad 10.03.2010