Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Ympäristönsuojelumenot

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/ympsm/
Aihealue: Ympäristö ja luonnonvarat
Sivuavat aihealueet: Energia
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Ympäristönsuojelumenot -tilasto kuvaa ympäristönsuojelusta teollisuudelle, palvelutoimialoille ja kotitalouksille sekä valtiolle ja kunnille aiheutuvia menoja. Tilastossa esitetään ympäristönsuojeluinvestointien sekä ympäristönsuojelusta aiheutuneiden toimintamenojen suuruudet toimialoittain ja käyttökohteittain (ympäristölohkoittain).

Tietosisältö

Ympäristönsuojelun investoinnit ja niiden osuus kaikista kiinteistä investoinneista, käyttö- ja kunnossapitomenot, ympäristönsuojelun hallinto- ja tutkimusmenot sekä korvaukset. Investoinnit ja käyttömenot kohdennettuina ilma: vesi, jäte ja maaperä sekä muu ympäristönsuojelu. Toimialoittaiset tiedot ovat julkisia.

Käytetyt luokitukset

Toimialaluokitus TOL 2008, Ympäristönsuojelutoimenpiteiden ja -kustannusten luokitus CEPA.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Otoskysely suoraan yritysten toimipaikoille, noin 2000 toimipaikkaa. Valtion tilinpäätösaineisto, kuntien toiminta- ja taloustilasto sekä erillisselvitykset.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Vuosittain

Valmistumis- tai julkistamisaika

Ympäristönsuojelumenot -tilaston ensimmäinen suunniteltu julkaisupäivä on 26.10.2017. EU-raportoinnin takaraja on 31.12.2017, T+24.

Aikasarja

Teollisuuden ympäristönsuojelumenoista 1992 lähtien, julkisen sektorin ympäristönsuojelumenoista 1994 lähtien.

Asiasanat

ilmansuojelu, investoinnit, julkinen sektori, julkinen talous, julkiset menot, jätehuolto, menot, ympäristönsuojelu, ympäristönsuojeluinvestoinnit, ympäristönsuojelumenot

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/ympsm/yht.html


Päivitetty 05.10.2018