Tiedon laatukehikko -hanke

Tilastokeskus vastaa Tiedon laatukehikko -hankkeesta, jossa parannetaan julkisten tietovarantojen käytettävyyttä. Valtionhallinnon rekisteriviranomaisten yhteisen hankkeen tavoitteena on tuottaa malli ja toimintatavat, joiden avulla tietoaineistojen yhteiskäyttöisyys helpottuu. 

Tiedon laatukehikko -hanke on osa valtiovarainministeriön koordinoimaa Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hanketta, jossa kehitetään ja laajennetaan julkisten tietojen jakamista. 

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on lisätä tietojen käyttömahdollisuutta ja yhtenäisyyttä sekä laajentaa tiedon käyttöä yhteiskunnan ja yritysten päätöksenteossa. Tiedon laatu on tarkoitus kuvata yhtenäisellä tavalla.

Hankkeessa on selvitetty tiedon laadun hallinnan nykytilaa ja muodostettu tämän pohjalta alustavat tietoaineistojen laatukriteerit.

Hankkeessa kehitettävän mallin avulla virastot tuottavat yhdessä entistä laadukkaampaa ja helpommin hyödynnettävää tietoa julkisiin tietovarantoihin. Tuotetulle laatukriteerit ja mittaristo -kokonaisuudelle haetaan tiedonhallintalautakunnan suositus -statusta.

Hankkeen osallistujat

Vuosina 2020–2022 toteutettavaan osahankkeeseen osallistuu laaja joukko valtionhallinnon rekistereiden ylläpitäjiä ja rekisteritietojen käyttäjiä:

  • Tilastokeskus
  • Digi- ja väestötietovirasto
  • Kela
  • Maanmittauslaitos
  • Opetushallitus
  • Patentti- ja rekisterihallitus
  • Tulli, Työterveyslaitos
  • Valtiokonttori
  • Verohallitus.

Hankkeen aikana kuullaan myös muita toimijoita.

Liity mukaan yhteistyöverkostoon

Tiedon laadun yhteistyöverkosto on avoin kaikille julkishallinnon tiedon laadun kehittämisestä kiinnostuneille. Yhteistyöverkostoon on liittynyt reilut 80 jäsentä muun muassa valtion hallinnon organisaatioista, kuntasektorilta, oppilaitoksista ja yrityksistä.

Ilmoittautumalla mukaan saat tietoa verkoston tapaamisista ja toiminnasta ja pääset vaikuttamaan tuleviin ratkaisuihin. Ilmoittaudu verkostoon (Webropol).

Lisätietoja

projektipäällikkö Mervi Haakana, p. 029 551 3579, tiedonlaatu@stat.fi

Sosiaalisen median keskusteluissa hankkeesta käytetään tunnistetta #tiedonlaatu