Toiminnan suunnittelu ja seuranta

Tilastokeskus toimii valtiovarainministeriön tulosohjauksessa, mutta vastaa itsenäisesti toiminnastaan, palveluistaan ja tilastoistaan. Toiminnan suunnittelun keskeisiä asiakirjoja ovat tulossopimus, kehyssuunnitelma sekä talousarvioehdotus. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös, varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus, ja ministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelmat

Tilastokeskuksen ja valtiovarainministeriön välisessä tulossopimuksessa määritellään viraston seuraavan vuoden toiminnalliset tavoitteet. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan puolivuosittain.

Talousarvioehdotus sisältää Tilastokeskuksen ehdotuksen seuraavan vuoden tuloarvioista ja määrärahoista. Ministeriöt laativat virastojen ja laitosten ehdotuksista hallinnonalansa talousarvioehdotuksen.

Eduskunnan päättämät talousarviot ja lisätalousarviot löytyvät valtion raportointipalvelu Netrasta.

Kehyssuunnitelmassa esitellään Tilastokeskuksen rahoituskehyksen suunnitelma keskipitkällä aikavälillä.

Seurantatiedot

Tilastokeskuksen tilinpäätökset. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat ja liitteet.

Ministeriön kannanotot viraston tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta valtiovarainministeriön sivuilla.

Tietotilinpäätös

Tietotilinpäätöksessä kuvataan yleisellä tasolla Tilastokeskuksen tilastojen tuottamisen kokonaisprosessi, toimeksiantona tehtävien tietojen keruu ja tutkimus, tietopalvelu tilastollisesta perusrekisteristä sekä tietojen luovuttaminen tutkimuskäyttöön.

Arvioinnit ja selvitykset

Tutustu muiden valtion virastojen ja laitosten vastaaviin asiakirjoihin Netrassa.

Tilastotuotanto

Tilastokeskus tuottaa noin 160 tilastoa. Vuotuinen tilasto-ohjelma julkaistaan edellisen vuoden lopulla. Tilastojen julkistamiskalenteri sisältää kaikki vuoden tilastojulkistukset aikataulutettuna.