Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät
  • Tämä juttu on arkistoitua sisältöä, joka tarjotaan luettavaksi sellaisenaan. Tämän vuoksi siinä voi olla saavutettavuusongelmia.

Maksutaseen tilastointi siirtyi Tilastokeskukseen

13.2.2014
Twitterissä: @mrsbruun ‏

Maksutaseen tilastointi siirtyi Suomen Pankista Tilastokeskukseen kuluvan vuoden alusta alkaen. Maksutase kuvaa kansantalouden ulkoista tasapainoa sekä reaali- että rahoitustalouden näkökulmasta.

Marjo Bruun. Valokuva: Erkki Oksanen

Maksutaseen tilastointi siirtyi Suomen Pankista Tilastokeskukseen kuluvan vuoden alusta alkaen. Maksutase kuvaa kansantalouden ulkoista tasapainoa sekä reaali- että rahoitustalouden näkökulmasta.

Maksutaseen siirto käynnistää nyt integroidun tietojärjestelmän rakentamisen – sen on määrä olla valmiina vuonna 2017. Siirto mahdollistaa maksu­tase­tilaston nykyistä kiinteämmän yhdistämisen Tilastokeskuksen muuhun toimintaan ja etenkin kansantalouden tilinpidon laadintaan. Se on myös luonteva jatko neljännesvuosittaisen rahoitus­tilin­pidon siirrolle Suomen Pankista Tilastokeskukseen jo vuoden 2010 lopulla.

Myös maksutaseen perustietojen keruu siirtyy yhä enemmän Tilastokeskuksen vastuulle, joskin yhteistyö muiden viranomaisten kanssa jatkuu edelleen. Tilastokeskuksen ohella Suomen Pankki ja Tullihallitus keräävät jatkossakin tietoja maksutasetta varten.

Maksu­tase­tilastoinnin siirtoa koskeva yhteistyö Suomen Pankin ja Tilastokeskuksen välillä on ollut toimivaa ja tiivistä. Pääosa maksu­tase­tilaston tekijöistä – kahdeksan henkilöä – siirtyi Suomen Pankista Tilastokeskukseen. Kuluvan vuoden alkupuoliskolla maksu­tase­tilastot julkistetaan vielä Suomen Pankin verkkosivuilla, kunnes heinäkuun alusta vastuu julkistamisestakin siirtyy Tilastokeskukselle.

Myös maksutaseen tilastointi on tarkoin säänneltyä toimintaa. Maksutasetta ja ulkomaista varallisuutta koskevien tilastojen laadinnassa noudatetaan Kansainvälisen valuuttarahaston maksu­tase­käsi­kirjan ohjeita ja suosituksia.

Lisäksi Euroopassa maksutaseen tilastointia ohjeistavat Euroopan keskuspankki rahoitustaseen osalta, EU:n tilastovirasto Eurostat vaihtotaseen osalta ja OECD suorien sijoitusten osalta. Laajempi yhteistyö Euroopan tilastoshy;järjestelmän ja Euroopan keskus­pankki­järjestelmän välillä on viime vuosina selvästi lisääntynyt.

Finanssi- ja talouskriisit ovat vahvistaneet maksutase- ja rahoitustilastojen roolia. Kriisi paljasti puutteita muun muassa finanssialan stabiliteetin analysoinnissa sekä riskien ja kansainvälisen verkostoitumisen seurannassa. Etenkin rahoitustilastojen alueella tilastointia on viime vuosina kehitetty ja laajennettu. Myös talouden ulkoista tasapainoa seurataan nyt entistä tarkemmin.

Maksu­tase­tilastoinnin siirto on osa valtion vaikuttavuus- ja tuloksellisuus­ohjelmaa, jossa erääksi tavoitteeksi on asetettu julkisen tilastotuotannon keskittäminen.

Tilastokeskuksen lisäksi Suomen virallista tilastoa tuottaa omilta hallinnonaloiltaan edelleen kaikkiaan 14 viranomaistahoa. Näille tilastojen tuottaminen on useimmissa tapauksissa varsin pieni osa toimintaa, jolloin tilastotuotannon keskittäminen Tilastokeskukseen voisi tuoda synergia- ja tehokkuusetuja. Tällaisia tilastoinnin keskittämis­hankkeita on nyt vireillä useilla tahoilla.

 

Marjo Bruun

Tilastokeskuksen pääjohtaja

 

Lue samasta aiheesta:

Artikkeli
28.3.2018
Anssi Kaarna, Tapio Kuusisto, Christina Telasuo, Terhi Tulonen

Yhdysvallat ja Iso-Britannia kuuluvat Suomen tärkeimpiin kauppakumppaneihin. Lähestyvä Brexit ja Yhdysvalloissa vallitseva kasvavan protektionismin uhka saattavat merkitä myös Suomea koskettavia esteitä vapaalle kaupankäynnille. Tilastokeskus ja Tulli ovat koonneet yhteisartikkeliin keskeisimmät tilastotietonsa kaupasta Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian kanssa.

tk-icons