Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät
  • Tämä juttu on arkistoitua sisältöä, joka tarjotaan luettavaksi sellaisenaan. Tämän vuoksi siinä voi olla saavutettavuusongelmia.

Arvio mielenosoituksen koosta on yleensä väärä

26.8.2013

Uutiset kertoivat, että Egyptissä osallistui Muhammed Mursin vastaisiin mielenosoituksiin 30 miljoonaa ihmistä eli enemmän kuin koskaan ennen. Miten on mahdollista arvioida miljoonan hengen mielenosoituksen koko? Luotettavasti ei mitenkään.

Egyptin mielenosoitukset olivat valtavia, mutta esitetty osallistujamäärä on mahdoton jo siitä syystä että 80-miljoonaisesta väestöstä (tämäkin luku on kovin summittainen) viidennes on lapsia. Huonokuntoisia vanhuksia ja aikuisiakin on huomattava määrä. Kun Mursin kannattajatkin kutsuvat itseään enemmistöksi, esitetty arvio Mursia vastustaneiden mielenosoittajien määrästä on väistämättä liioittelua.

Lähdettä arviolle 30 miljoonasta osallistujasta ei ole pystytty identifioimaan.

Suurmielenosoitusten kokoa koskevat tiedot kansainvälisessä mediassa pohjautuvat yleensä siihen, että joku on alkanut levittää lukumäärätietoa totena. Kiireiset journalistit toimivat tilanteissa, joissa faktoja on vähän, ja silloin mikä tahansa faktalta näyttävä kelpaa. Jos kollega tai pari on käyttänyt lukua, se on jo varmistettu totuus. Kuolonuhrien määrän arviointiin suhtaudutaan huomattavasti vakavammin.

Egyptin tilanteessa mielenosoittajien lukumäärän arviointia olisi periaatteessa helpottanut se, että mielenosoituksia järjestettiin eri paikkakunnilla. Poliittinen tarkoitushakuisuus sai todennäköisesti kuitenkin aikaan sen, että liioittelu vain moninkertaistui.

Käytännössä maksimiarvion osallistujista saa yleensä mielenosoituksen järjestäjältä ja minimiarvion poliisilta. Näistä laskettu keskiarvo ei kuitenkaan ole välttämättä lähelläkään oikeata. Osallistujamääristä on tullut osa mielenosoitusten järjestäjien PR-toimintaa.

Hong Kongin yliopiston professori Paul Yip on BBC:n mukaan havainnut, että epäsuhta poliisin ja järjestäjien arvioiden välillä on Hong Kongissa säännöllisesti järjestetyissä mielenosoituksissa kasvanut. Järjestäjien arvio osallistujamääristä kokee eräänlaista inflaatiota. Viimeksi heinäkuun ensimmäisenä järjestetyssä mielenosoituksessa poliisi arvioi osallistujien määräksi 66 000 ja järjestäjät 420 000. Professori itse arvioi osallistujien määräksi 100 000.

Osallistujamäärien arviot heittelevät myös läntisessä maailmassa ja vähemmän poliittista tunnetta sisältävissä joukkotilaisuuksissa. Prinssi Williamin ja Kate Middletonin häitä seurasi 0,5 – 1 miljoonaa kansalaista lähteestä riippuen. Obaman virkaanastujaisseremonian seuraajien lukumäärä taas oli lähteestä riippuen 1 – 1,8 miljoonaa (Ray Watson & Paul Yip: How many were there when it mattered? Estimating the sizes of crowd. Significance, September 2011).

Miten väestöjoukkojen suuruutta voitaisiin sitten arvioida?

Yksi mahdollisuus on satelliittikuva, josta voidaan laskea väkijoukon pinta-ala ja otoksella tiheys. Menetelmä vaikuttaa helpolta, jos satelliittikuvia on käytettävissä, mutta koska joukko ei yleensä ole selkeärajainen eikä varsinkaan sen tiheys ole vakio, lähentyy tällainenkin arvio usein arvausta.

Tiheyden arviointiin voi käyttää nyrkkisääntöä, jonka mukaan löyhässä joukossa ihmisiä on yksi neliömetrillä ja tiiviissä joukossa kaksi. Tungoksessa tiheys voi nousta neljään henkeen neliömetrillä.

Liikkuvan joukon, esimerkiksi mielenosoituskulkueen, osallistujamäärän arvioiminen on vielä vaikeampi haaste. Yksinkertainen, tietyssä paikassa tehty laskutoimitus ei anna luotettavaa kuvaa, sillä kulkueisiin liittyy jatkuvasti uusia osallistujia ja samaan aikaan epälukuinen määrä osallistujia poistuu omille teilleen. Osallistujien määrää on pyritty selvittämään jälkikäteen tehdyillä haastattelututkimuksilla, mutta varsinkin poliittisesti tulenaroissa tilanteissa ei haastatteluihin voi luottaa.

Professori Yip noudattaa menettelyä, jossa ohittajien määrä lasketaan kahdessa eri paikassa ja arviota tarkennetaan haastatteluilla joissa kysytään, oliko marssilla molemmissa mittauspaikoissa.

Lähiviikkoina voi olla odotettavissa taas suuria lukuja mielenosoitusten osallistujamääristä. Niihin kannattaa aina suhtautua varauksin.

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.
tk-icons