Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Nya och nedlagda företag 2021, 3:e kvartalet

Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren

Näringsgren Nya företag Q2/2021 Nya företag, andel av företagsbeståndet, % Nya företag, förändring Q2/2021 - Q2/2020 Nedlagda företag Q1/2021 Nedlagda företag, andel av företagsbeståndet, % Nedlagda företag, förändring Q1/2021 - Q1/2020
Totalt 10498 2.6 1960 9165 2.2 943
A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03) 415 1.8 65 277 1.2 31
B Utvinning av mineral (05-09) 12 1.1 1 8 0.7 4
C Tillverkning (10-33) 582 2.1 115 463 1.6 -24
D Försörjning av el, gas, värme och kyla (35) 46 4 27 16 1.3 13
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering (36-39) 18 0.9 -5 20 1 -3
F Byggverksamhet (41-43) 1379 2.5 215 1053 1.8 188
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar (45-47) 1255 2.2 220 1237 2.1 80
H Transport och magasinering (49-53) 452 1.9 7 472 1.9 -25
I Hotell- och restaurangverksamhet (55-56) 473 3 86 387 2.4 15
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58-63) 653 3.4 156 528 2.6 40
K Finans- och försäkringsverksamhet (64-66) 142 3.1 32 115 2.3 23
L Fastighetsverksamhet (68) 496 1.7 126 228 0.7 -18
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (69-75) 1780 2.9 241 1798 2.8 322
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (77-82) 766 3.4 181 592 2.5 101
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring (84) 2 4.4 -1 3 4.8 1
P Utbildning (85) 327 4 109 313 3.6 61
Q Vård och omsorg; sociala tjänster (86-88) 357 2.7 65 442 3.2 60
R Kultur, nöje och fritid (90-93) 510 3.6 127 551 3.6 91
S Annan serviceverksamhet (94-96) 739 2.6 175 653 2.3 -20
T Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk (97-98) 0 0 -2 1 0.7 0
U Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. (99) 0 0 0 0 0 0
Okänd 0 0 0 1 1 -2

Källa: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2021, 1:a kvartalet; nedlagda företag 2020, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tommi Veistämö 029 551 3546, Mira Kuussaari 029 551 3538, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 21.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 2:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2021/02/aly_2021_02_2021-10-21_tau_001_sv.html