Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.12.2016

Nyland fortfarande populärt år 2015

Enligt Statistikcentralen fanns det 360 000 företag i Finland år 2015. Antalet arbetsställen var totalt 392 000. Arbetsställena sysselsatte 1,4 miljoner personer mätt med begreppet helårssysselsättning. Nästan en tredjedel av hela landets arbetsställen och nästan hälften av omsättningen är koncentrerad till Nyland.

Nylands andel (%) av hela landets företagsverksamhet 2015

Nylands andel (%) av hela landets företagsverksamhet 2015

Produktionens bruttovärde ökade inom byggverksamhet samt inom informations- och kommunikationsverksamhet.

Produktionen på arbetsställena kan mätas med produktionens bruttovärde. Till produktionens bruttovärde räknas alla intäkter inom produktionen utöver omsättningen, t.ex. tillverkning för eget bruk och den tillverkning som levereras till andra arbetsställen inom företaget. Anskaffningen av handelsvaror dras därtill av från intäkter av produktionsverksamhet för att bara den marginal som uppstår av försäljningen av handelsvaror ska finnas med i produktionsverksamheten.

Produktionens bruttovärde inom tillverkning och handel år 2015

Mn euro Tillverkning Handel
Omsättning 120 144 117 563
Leveranser till företagets övriga arbetsställen 5 482 2 706
Tillverkning för eget bruk 75 10
Övriga rörelseintäkter 2 808 1 789
Förändring av färdigvarulager 306 30
Anskaffning av handelsvaror -24 373 -88 376
Produktionens bruttovärde 104 443 33 722

År 2015 var det sammanräknade bruttovärdet av produktionen på arbetsställena 275 miljarder euro. Av landskapen i trängsel-Finland genererade Nyland, Egentliga Finland och Satakunta något över hälften av totalpotten. Produktionen ökade med 1,3 miljarder euro från året innan. Till ökningen bidrog Nyland. Även om produktionen inom tillverkning sjönk, var produktionen i Nyland alltjämnt stigande tack vare tillväxtsiffrorna inom byggverksamhet samt informations- och kommunikationsverksamhet.

Produktionen inom byggverksamhet ökade också i övriga landskap såsom i Norra Österbotten, Egentliga Finland, Päijänne–Tavastland, Birkaland, Satakunta, Kymmenedalen och Lappland. Informations- och kommunikationsverksamheten ökade också i nästan alla landskap.

Av produktionens bruttovärde var förädlingsvärdet på arbetsställena efter att produktionskostnaderna 1) avdragits totalt 98 miljarder euro. Förädlingsvärdet ökade med 4 miljarder euro från året innan. Till ökningen bidrog betydligt lägre produktionskostnader jämfört med året innan. I Nyland ökade förädlingsvärdet med 2,8 miljarder euro, dvs. 70 procent av ökningen av förädlingsvärdet i hela landet.

Utvecklingen av centrala variabler i hela landet och Nyland åren 2014–2015

  Hela landet Förändring % Nyland Förändring %
Arbetsställen 391 512 -1 110 058 0
Antalet anställda 1 422 013 -1 520 939 0
Omsättning, md euro 380 -1 179 -3
Omsättning, md euro 275 0 114 1
Produktionens bruttovärde, md euro 98 4 41 7
Produktionens förädlingsvärde per person, 1 000 euro 69 5 79 7

1) exkl. personalkostnader

Källa: Statistik över regional företagsverksamhet 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Kiljunen 029 551 3284, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (223,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 21.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över regional företagsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2342-625X. 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/alyr/2015/alyr_2015_2016-12-21_tie_001_sv.html