Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.12.2017

Bruttovärdet av produktionen på arbetsställena ökade år 2016 – Sme-företagen stod för hälften av ökningen

Korrigerad 9.2.2017. Den korrigerade siffran är markerad med rött.

År 2016 verkade 357 000 företag i Finland. Små och medelstora företag (sme-företag) uppgick till 350 000, dvs. 98 procent av företagsbeståndet. Företagen hade totalt 388 000 arbetsställen, varav 93 procent var arbetsställen i sme-företag.

Det sammanräknade bruttovärdet av produktionen på arbetsställena var 285 miljarder euro. Värdet av produktionen var 9 miljarder större än året innan. Arbetsställen inom sme-företag stod för 51 procent, dvs. 4,7 miljarder, av ökningen av bruttovärdet i hela landet. Som draglok för tillväxten fungerade sme-företagens arbetsställen inom byggverksamhet och olika servicebranscher.

Fördelningen av ökningen av produktionen på arbetsställen inom sme-företag (%) år 2016

Fördelningen av ökningen av produktionen på arbetsställen inom sme-företag (%) år 2016

Av produktionens bruttovärde var förädlingsvärdet på arbetsställena efter att produktionskostnaderna (exkl. personalkostnader) avdragits totalt 103 miljarder euro. Förädlingsvärdet ökade med 5 miljarder från år 2015. Förädlingsvärdet ökade inom alla huvudnäringsgrenar. Den största ökningen visade tillverkning och byggverksamhet, då båda näringsgrenarna hade en ökning på nästan en miljard euro.

Nästan alla landskap visade en ökning. I Nyland ökade förädlingsvärdet från 41 miljarder till nästan 44 miljarder. Nyland stod för hälften av ökningen i hela landet.

Sme-företagens andel av förädlingsvärdet i landskapet varierade mellan 37 och 70 procent. I Norra Karelen, Norra Savolax, Norra Österbotten, Södra Savolax, Egentliga Finland, Kajanaland, på Åland samt i Södra Österbotten stod sme-företagen för mer än hälften av förädlingsvärdet i respektive område.

Sme-företagens arbetsställen, andel (%) av förädlingsvärdet i landskapet år 2016 (Korrigerad 9.2.2018)

Sme-företagens arbetsställen, andel (%) av förädlingsvärdet i landskapet år 2016 (Korrigerad 9.2.2018)

Företagens arbetsställen sysselsatte 1,4 miljoner personer mätt med begreppet helårssysselsättning. Hela industrins andel av sysselsatta var 22 procent, byggverksamhetens andel var 11 procent, handelns 16 och tjänsternas 47 procent. Inom primärproduktionen var andelen 4 procent. Arbetsställen inom små och medelstora företag sysselsatte 800 000 personer, dvs. 57 procent av det totala antalet anställda vid arbetsställena. Sme-företagen är betydande sysselsättare i flera landskap.

Sme-företagens arbetsställen, andel (%) av sysselsatta i landskapet år 2016 (Korrigerad 9.2.2018)

Sme-företagens arbetsställen, andel (%) av sysselsatta i landskapet år 2016 (Korrigerad 9.2.2018)

Källa: Statistik över regional företagsverksamhet 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Kiljunen 029 551 3284, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (250,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 21.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över regional företagsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2342-625X. 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/alyr/2016/alyr_2016_2017-12-21_tie_001_sv.html