Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.1.2019

Metallindustrin var tillväxtmotor för industrin i de flesta landskap år 2017

Produktionen på arbetsställen inom industrin (TOL B-E) ökade snabbare än inom tjänster (TOL H-S), handel (TOL G) och byggverksamhet (TOL F) år 2017. Bruttovärdet av industriproduktionen var 129 miljarder euro, dvs. en tillväxt på 11 miljarder från året innan. Hälften av ökningen, omkring 6 miljarder, stod industrins största näringsgren metallindustrin för (TOL 24-30,33). Sett till landskap var metallindustrins andel av tillväxtsiffrorna för industrin över hälften i flera landskap.

Ökningen av produktionens bruttovärde efter landskap år 2017

Ökningen av produktionens bruttovärde efter landskap år 2017

År 2017 verkade i Finland 365 000 företag, som hade omkring 400 000 arbetsställen. Det sammanräknade bruttovärdet av produktionen på arbetsställena var 309 miljarder euro. Produktionen ökade med 25 miljarder euro, dvs. 9 procent från året innan. Året innan hade produktionen ökat med 9 miljarder och då var ökningen 3 procent jämfört med år 2015.

Av produktionens bruttovärde var förädlingsvärdet på arbetsställena sammanlagt 110,5 miljarder euro efter att produktionskostnaderna avdragits. Förädlingsvärdet ökade med 7 miljarder från året innan, dvs. ökningen var 7 procent. Året innan var den 5 procent.

Ökningen av förädlingsvärdet av produktionen i landskapen år 2017

Ökningen av förädlingsvärdet av produktionen i landskapen år 2017

Det totala antalet anställda på arbetsställena var 1,45 miljoner omvandlat till heltidsanställda. Antalet anställda ökade med totalt omkring 23 000 årsverken. Av arbetsställena var omkring hälften inom tjänstebranscherna, och där ökade antalet anställda med 18 000.

De flesta av de anställda inom tjänstebranschen verkade inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (TOL N). Näringsgrenen omfattar bland annat uthyrning och leasing, arbetsförmedling, resebyråverksamhet samt kontorstjänster och andra företagstjänster.

Antal anställda inom tjänstebranscherna (omvandlat till heltidsanställda) åren 2017–2016

Antal anställda inom tjänstebranscherna (omvandlat till heltidsanställda) åren 2017–2016

Ändringen av datakälla påverkade bruttovärdet av produktionen inom fastighetsbranschen år 2017

På grund av ändringen i datakällan är bruttovärdet av produktionen inom fastighetsbranschen år 2017 inte jämförbar med år 2016. På företagsnivå kan fastighetsbranschens intäkter nu klarläggas exaktare än tidigare och de kan bättre hänföras till fastighetsbranschens arbetsställen. Bruttovärdet av produktionen inom fastighetsbranschen uppgick till 12,6 miljarder euro år 2017. Siffran omfattar tillägg på 2 miljarder euro till följd av ändringen av datakälla. Inverkan återspeglades på servicenäringarna, som fastighetsbranschen ingår i, liksom också på bruttovärdet av hela landets produktion.

Bruttovärdet av produktionen inom servicenäringarna efter landskap år 2017

Landskap Tjänster (TOL H-S)
Mn. euro
Servicenäringar (TOL H–S)
exkl. fastighetsbranschen
Mn. euro
Nyland 57 265 50 314
Birkaland 8 267 7 369
Egentliga Finland 7 215 6 264
Norra Österbotten 5 029 4 475
Mellersta Finland 3 628 3 203
Norra Savolax 2 638 2 335
Kymmenedalen 2 594 2 437
Satakunta 2 546 2 235
Päijänne-Tavastland 2 348 2 035
Lappland 2 223 1 991
Österbotten 2 047 1 846
Södra Österbotten 1 975 1 676
Egentliga Tavastland 1 682 1 478
Norra Karelen 1 498 1 281
Södra Karelen 1 394 1 185
Södra Savolax 1 325 1 141
Åland 1 055 1 001
Norra Österbotten 863 791
Kajanaland 707 622
Okänd 45 43
Alla totalt 106 344 93 723

Källa: Statistik över regional företagsverksamhet 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Kiljunen 029 551 3284, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (232,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.01.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över regional företagsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2342-625X. 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/alyr/2017/alyr_2017_2019-01-24_tie_001_sv.html