Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

2007 - Tammikuu

Maanantai, 1.1.2007
Ei julkistuksia
Tiistai, 2.1.2007
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2006, lokakuu
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi nousi 3,1 prosenttia lokakuussa
Keskiviikko, 3.1.2007
Ei julkistuksia
Torstai, 4.1.2007
Ei julkistuksia
Perjantai, 5.1.2007
Konkurssit 2006, marraskuu
Konkurssit tammi-marraskuussa 2006
Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2006, joulukuu
Henkilöautojen ensirekisteröinnit lisääntyivät 1,0 prosentilla joulukuussa 2006
Maanantai, 8.1.2007
Ei julkistuksia
Tiistai, 9.1.2007
Suomalaisten matkailu 2006, marraskuu
Vapaa-ajanmatkat marraskuussa 2006
Keskiviikko, 10.1.2007
Ei julkistuksia
Torstai, 11.1.2007
Ei julkistuksia
Perjantai, 12.1.2007
Rakennuskustannusindeksi 2006, joulukuu
Rakennuskustannukset nousseet vuodessa 5,0 prosenttia
Maanantai, 15.1.2007
Elinkustannusindeksi 2006, joulukuu
Elinkustannusindeksi joulukuussa 1635
Kuluttajahintaindeksi 2006, joulukuu
Inflaatio joulukuussa 2,2 prosenttia
Nettohintaindeksi 2006, joulukuu
Nettohintaindeksin vuosimuutos joulukuussa 2,5 prosenttia
Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2006, lokakuu
Palvelualojen liikevaihto kasvoi 7,3 prosenttia elo-lokakuussa
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2006, joulukuu
EMU-maiden inflaatio joulukuussa ennakkotietojen mukaan 1,9 prosenttia
Tiistai, 16.1.2007
Kasvihuonekaasut 2005
Vuoden 2005 kasvihuonekaasupäästöt alle Kioton tason
Kaupan liikevaihtokuvaaja 2006, marraskuu
Vähittäiskaupan myynti kasvoi marraskuussa 6,3 prosenttia
Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2006, lokakuu
Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 10 prosenttia elo-lokakuussa
Keskiviikko, 17.1.2007
Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2006, joulukuu
Kuorma-autoliikenteen kustannukset nousivat vuodessa 3,7 prosenttia
Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 2006, joulukuu
Linja-autoliikenteen kustannukset nousivat vuodessa 3,3 prosenttia
Palkkasummakuvaajat 2006, marraskuu
Palkkasumma kasvoi 4,7 prosenttia syys-marraskuussa
Palvelujen tuottajahintaindeksit 2006, 4. neljännes
Palvelujen tuottajahinnat nousivat loka-joulukuussa
Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2006, 4. neljännes
Huumausainerikokset vähenivät seitsemän prosenttia
Raideliikenteen kustannusindeksi 2006, joulukuu
Raitiovaunu- ja metroliikenteen kustannukset nousivat vuodessa 8,3 prosenttia
Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat 2005
Korkeasti koulutettujen liikkuvuus aleni 2000-luvun alussa
Tuotannon suhdannekuvaaja 2006, marraskuu
Kokonaistuotanto kasvoi marraskuussa
Tuottajahintaindeksit 2006, joulukuu
Tuottajahintaindeksit joulukuu 2006*
Torstai, 18.1.2007
Maarakennusalan konekustannusindeksi 2006, joulukuu
Maarakennusalan konekustannukset nousivat vuodessa 3,7 prosenttia
Maarakennuskustannusindeksi 2006, joulukuu
Maarakennusalan kustannukset nousivat vuodessa 4,9 prosenttia
Metsäalan kone- ja autokustannusindeksi 2006, joulukuu
Metsäalan konekustannukset nousivat vuodessa 3,7 prosenttia
Rajahaastattelututkimus 2006
Ulkomaisia matkustajia vieraili Suomessa kesällä 2006 edellisvuotta enemmän
Väestön ennakkotilasto 2006, joulukuu
Suomen ennakkoväkiluku joulukuun lopussa 5 276 571
Perjantai, 19.1.2007
Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2006
Tutkintoon tähtääviä opiskelijoita vajaat 1,3 miljoonaa
Maanantai, 22.1.2007
Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksit 2006, joulukuu
Taksiliikenteen kustannukset nousivat vuodessa 3,9 prosenttia
Tiistai, 23.1.2007
Työvoimatutkimus 2006, joulukuu
Työllisyys lisääntyi ja työttömyys vähentyi joulukuussa 2006
Keskiviikko, 24.1.2007
Ei julkistuksia
Torstai, 25.1.2007
Kivihiilen kulutus 2006, joulukuu
Kivihiilen kulutus yli kaksinkertaistui viime vuonna
Kuluttajabarometri maakunnittain 2006, 4. neljännes
Kuluttajabarometri maakunnittain, 4. neljännes 2006: Kuluttajien luottamus talouteen vahvistui useimmissa maakunnissa
Majoitustilasto 2006, marraskuu
Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät lähes 20 prosenttia marraskuussa 2006
Tieliikenneonnettomuustilasto 2006, joulukuu
Tieliikenteessä kuoli 32 ihmistä joulukuussa
Perjantai, 26.1.2007
Rakennusluvat 2006, marraskuu
Rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi selvästi marraskuussa
Maanantai, 29.1.2007
Kaupan liikevaihtokuvaaja 2006, joulukuu
Vähittäiskaupan pikaennakko: myynti kasvoi joulukuussa 4,3 prosenttia
Kuluttajabarometri 2007, tammikuu
Kuluttajat luottavat talouteen ja sijoittavat rahastoihin
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2006, marraskuu
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi edellisvuoden tasolla marraskuussa 2006
Tiistai, 30.1.2007
Asuntojen hinnat 2006, huhtikuu
Asuntojen hinnat nousivat loka-joulukuussa
Teollisuuden alue- ja toimialatilasto 2005
Teollisuuden tuottavuus oli suurinta Porvoon seutukunnassa vuonna 2005
Keskiviikko, 31.1.2007
Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin 2005
Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin 1996-2005
Kansantalouden tilinpito 2005
Bruttokansantuote kasvoi 2,9 prosenttia vuonna 2005
Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilasto 2005
Korjattu versio (15.10.2007)
Pääomakanta 2005
Kiinteä pääomakanta kasvoi 1,4 prosenttia vuonna 2005
Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2006, lokakuu
Teollisuuden liikevaihto kasvoi elo-lokakuussa 13,9 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2006, joulukuu
Teollisuustuotanto kasvoi joulukuussa 0,7 prosenttia marraskuuhun verrattuna
Edellinen kuukausi Seuraava kuukausi