Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

2007 - Viikko 34

Maanantai, 20.8.2007
Maarakennusalan konekustannusindeksi 2007, heinäkuu
Maarakennusalan konekustannukset nousivat vuodessa 3,5 prosenttia
Maarakennuskustannusindeksi 2007, heinäkuu
Maarakennusalan kustannukset nousivat vuodessa 4,6 prosenttia
Metsäalan kone- ja autokustannusindeksi 2007, heinäkuu
Metsäalan konekustannukset nousivat vuodessa 2,3 prosenttia
Sijoitusrahastot 2007, 2. neljännes
Sijoitusrahastojen arvo nousi yli 70 miljardiin euroon
Tiistai, 21.8.2007
Työvoimatutkimus 2007, heinäkuu
Työllisyys lisääntyi ja työttömyys väheni heinäkuussa 2007
Keskiviikko, 22.8.2007
Ansiotasoindeksi 2007, 2. neljännes
Palkansaajien ansiot nousivat huhti-kesäkuussa 2,7 prosenttia
Säännöllisen ansion indeksi 2007, 2. neljännes
Palkansaajien säännölliset ansiot nousivat huhti-kesäkuussa 2,7 prosenttia
Torstai, 23.8.2007
Kivihiilen kulutus 2007, kesäkuu
Kivihiilen kulutus väheni 14 prosenttia tammi-kesäkuussa
Tieliikenneonnettomuustilasto 2007, heinäkuu
Tieliikenteessä kuoli 41 ihmistä heinäkuussa
Perjantai, 24.8.2007
Julkisten menojen hintaindeksi 2007, 2. neljännes
Valtion menojen hintaindeksi nousi 2,2 ja kuntatalouden 2,8 prosenttia vuoden 2007 toisella neljänneksellä
Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2007, 2. neljännes
Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat vuodessa 3,1 prosenttia
Rakennusluvat 2007, kesäkuu
Rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi kesäkuussa
Yksityisen sektorin tuntipalkat 2006
Maatilatalouden kokonaiskeskituntiansio oli 9,48 euroa marraskuussa 2006
Edellinen viikko Seuraava viikko