Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 14.10.2015

Yli puolet 20–29 -vuotiaista asui vuokralla vuonna 2014

Tilastokeskuksen mukaan kaikista 20–29 -vuotiaista 55 prosenttia eli 363 000 henkilöä asui itsenäisesti 1) vuokra-asunnossa vuonna 2014. Vuokralla asuvien osuus 20–29 -vuotiaista on kasvanut 4 prosenttiyksikköä ajanjaksolla 2005–2014. Omistusasujien osuus on hieman vähentynyt samalla ajanjaksolla. Vanhempiensa luona asui 17 prosenttia (113 000 henkilöä) ikäluokasta vuonna 2014. Kaikista 20–29 -vuotiaista asui itsenäisesti 83 prosenttia eli 550 000 henkilöä.

Itsenäisesti omistusasunnoissa asuvien osuus ikäluokasta iän ja alueen mukaan vuosina 2005 ja 2014, %

Itsenäisesti omistusasunnoissa asuvien osuus ikäluokasta iän ja alueen mukaan vuosina 2005 ja 2014, %

Pääkaupunkiseudulla 64 prosenttia 20–29 -vuotiaista asui itsenäisesti vuokra-asunnossa vuonna 2014. Vuokralla-asuvien osuus kasvoi 4 prosenttiyksikköä ajanjaksolla 2005–2014 ja omistusasunnossa asuvien osuus laski 4 prosenttiyksikköä. Omistusasunnossa asuvien osuuden laskua pääkaupunkiseudulla selittää vuokra-asumisen yleistymisen ohella se, että aiempaa suurempi osuus 20–29 -vuotiaista asuu vanhempiensa luona.

Vanhempiensa luona asui pääkaupunkiseudulla asuvista 20–29 -vuotiaista 15 prosenttia vuonna 2014. Osuus on kasvanut 2 prosenttiyksikköä vuodesta 2005. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvista 20–29 -vuotiaista 18 prosenttia asui vanhempiensa luona vuonna 2014. Osuus on vähentynyt 4 prosenttiyksikköä vuodesta 2005, mutta se on edelleen korkeampi kuin pääkaupunkiseudulla.

Vuonna 2014 kaikista asuntokunnista vajaa kolmannes eli 824 000 asuntokuntaa asui vuokralla. Vuokralla asuviin asuntokuntiin kuului 1 340 000 henkilöä. Asutuista vuokra-asunnoista 335 000 (41 %) oli valtion korkotuettuja vuokra-asuntoja ja niissä asui 584 000 henkilöä. Omistamassaan huoneistossa tai talossa asui yhteensä 1 699 000 asuntokuntaa, joihin kuului yhteensä 3 827 000 henkilöä.

Tilasto kuvaa asuntoväestöön kuuluvia henkilöitä. Asuntoväestöön ei lasketa laitosväestöä, asunnottomia, ulkomailla olevia eikä asuntolassa asuvia.

Ensiasunnon ostajia 20 000 vuonna 2014

Vuonna 2014 asuntoväestöön kuului 20 035 osakemuotoisen ensiasunnon ostajaa. Ensiasunnon ostajien määrä vähentyi noin 700 hengellä vuodesta 2013. Ensiasunnon ostajien määrä on vähentynyt 14 000 hengellä vuodesta 2006. Pääkaupunkiseudulla ensiasunnon ostajien määrä säilyi lähes entisellä tasolla. Vuonna 2014 ensiasunnon ostajia oli pääkaupunkiseudulla 6600, mikä on noin 100 henkeä enemmän kuin vuonna 2013. Ensiasunnon ostajien keski-ikä oli 28,2 vuotta vuonna 2014, kun vuonna 2006 se oli 27,7 vuotta.

Ensiasunnon ostajalla tarkoitetaan tässä henkilöä, joka on ostanut osakemuotoisen asunnon ja vapautettu varainsiirtoverosta ensiasunnon ostajana. Kiinteistömuotoisen ensiasunnon ostaneet eivät ole mukana näissä luvuissa. Ensiasunnon ostajista ei ole tietoja ennen vuotta 2006.


1) Itsenäisesti asuvalla tarkoitetaan henkilöä, joka ei asu vanhempiensa kanssa.

Lähde: Asunnot ja asuinolot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Topias Pyykkönen 029 551 2628, Marja Hermiö 029 551 3211, Arja Tiihonen 029 551 3272, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (365,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 14.10.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunnot ja asuinolot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6745. yleiskatsaus 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asas/2014/01/asas_2014_01_2015-10-14_tie_002_fi.html