Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.10.2016

Allt fler fritt finansierade hyresbostäder 2015

Enligt Statistikcentralen färdigställdes totalt 27 000 nya bostäder år 2015, av vilka 37 procent var hyresbostäder. Av de färdigställda bostäderna var omkring 8 000 fritt finansierade hyresbostäder, vilket är nästan fyra gånger fler än hyresbostäderna med statens räntestöd. Bland de byggnader som färdigställts under detta decennium finns de i genomsnitt två gånger fler frittfinansierade hyresbostäder än räntestödsbostäder. Av dessa frittfinansierade hyresbostäder finns 33 procent inom huvudstadsregionen och av hyresbostäderna med räntestöd 43 procent.

Permanent bebodda bostäder som färdigställts under åren 2010–2015 efter upplåtelseform

Permanent bebodda bostäder som färdigställts under åren 2010–2015 efter upplåtelseform

Källa: Bostäder och boendeförhållanden, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juho Keva 029 551 3601, Marja Hermiö 029 551 3211, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (335,3 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 13.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostäder och boendeförhållanden [e-publikation].
ISSN=1798-6753. Allmän översikt 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asas/2015/01/asas_2015_01_2016-10-13_tie_002_sv.html