Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 13.10.2016

Vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja yhä enemmän 2015

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2015 valmistui kaikkiaan 27 000 uutta asuntoa, joista vuokra-asuntoja oli 37 prosenttia. Uusia vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja oli valmistuneista asunnoista noin 8 000, mikä on lähes neljä kertaa enemmän kuin valtion korkotukemia vuokra-asuntoja. Tällä vuosikymmenellä valmistuneissa rakennuksissa on vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja keskimäärin kaksi kertaa enemmän kuin korkotuettuja asuntoja. Näistä vapaarahoitteisista vuokra-asunnoista on pääkaupunkiseudulla 33 prosenttia ja korkotuetuista vuokra-asunnoista 43 prosenttia.

Vuosina 2010–2015 valmistuneet vakinaisesti asutut asunnot hallintaperusteen mukaan

Vuosina 2010–2015 valmistuneet vakinaisesti asutut asunnot hallintaperusteen mukaan

Vakinaisesti asuttuja vuokra-asuntoja oli vuoden 2015 lopulla koko maassa yhteensä 838 000, joista 61 prosenttia oli vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen määrää lisäävät aravarajoituksista vapautuneet asunnot. Myös asuntorahastojen ja muiden valtakunnallisten vuokrataloyhtiöiden asuntotuotanto on lisännyt vapaarahoitteista vuokra-asuntokantaa. Vapaarahoitteisiin vuokra-asuntoihin sisältyvät lisäksi yksityishenkilöiden vuokraamat asunnot. Suurimmissa kaupungeissa on suhteellisesti eniten vuokra-asuntoja, noin 40 prosenttia vakinaisesti asutuista asunnoista. Pääkaupunkiseudun vakinaisesti asutuista asunnoista 44 prosenttia on vuokra-asuntoja ja Helsingin asunnoista lähes puolet.

Ensiasunnon ostajien määrässä pientä kasvua 2015

Vuonna 2015 osakemuotoisen ensiasunnon ostajia oli 20 500 henkilöä. Ensiasunnon ostajien määrä kasvoi edellisvuodesta noin 400 henkilöllä. Eniten ensiasunnon ostajia asui suurimmissa kaupungeissa. Vuonna 2015 ensiasunnon ostajia oli pääkaupunkiseudulla 7 200, mikä on noin 600 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna. Muualla maassa ensiasunnon ostajien määrä väheni. Ensiasunnon ostajien määrä on vähentynyt Suomessa 14 000 henkilöllä vuodesta 2006. Vuonna 2015 ensiasunnon ostajien keski-ikä oli 28,3 vuotta, kun vuonna 2006 se oli 27,7 vuotta.

Ensiasunnon ostajalla tarkoitetaan henkilöä, joka on ostanut osakemuotoisen asunnon ja vapautettu varainsiirtoverosta ensiasunnon ostajana. Kiinteistömuotoisen ensiasunnon ostaneet eivät ole mukana näissä luvuissa. Ensiasunnon ostajista ei ole vastaavia tietoja ennen vuotta 2006.


Lähde: Asunnot ja asuinolot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juho Keva 029 551 3601, Marja Hermiö 029 551 3211, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (358,5 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 13.10.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunnot ja asuinolot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6745. yleiskatsaus 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asas/2015/01/asas_2015_01_2016-10-13_tie_002_fi.html