Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 14.10.2021

Kolme viidestä alle 40–vuotiaasta asuu vuokralla

Vuokralla asuminen on lisääntynyt 2010-luvun aikana. Tilastokeskuksen mukaan vuokralla asuminen on lisääntynyt eniten alle 40-vuotiaiden asuntokunnissa, mutta osuus on kasvanut myös 40–74 -vuotiaiden asuntokuntien keskuudessa. Kaikista asuntokunnista vuokralla asui vuoden 2020 lopussa 34 prosenttia, joka on neljä prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2010.

Vuokra-asunnossa asuvat asuntokunnat vanhimman henkilön iän mukaan 2010 ja 2020, osuus saman ikäryhmän asuntokunnista (%).

Vuokra-asunnossa asuvat asuntokunnat vanhimman henkilön iän mukaan 2010 ja 2020, osuus saman ikäryhmän asuntokunnista (%).
Vuonna 2020 vuokralla asui 61 prosenttia Suomen alle 40-vuotiaiden asuntokunnista, kun osuus vuonna 2010 oli 52 prosenttia. Suurinta vuokralla asumisen lisääntyminen on ollut 25–29 ja 30–34 -vuotiaiden asuntokunnissa, joissa vuokralla asuvien asuntokuntien osuus kasvoi noin kymmenellä prosenttiyksiköllä. 2010-luvun aikana vuokralla asuvien osuus pieneni ainoastaan 75-vuotiaiden ja sitä vanhempien asuntokunnissa.

Itsenäisesti asuvilla nuorilla vuokralla asuminen on selkeästi omistusasumista yleisempää, sillä alle 25-vuotiaiden asuntokunnista lähes 90 prosenttia asuu vuokralla. Nuoret muuttavat muita useammin, ja elämäntilanteiden vaihtuessa vuokralla asuminen on omistusasumista joustavampaa. Nuorten vuokralla asuminen on yleisempää kaupunkimaisissa kunnissa, joissa vuokralla asuu 89 prosenttia alle 25-vuotiaiden asuntokunnista. Maaseutumaisissa kunnissa osuus on 67 prosenttia.

Vuokralla asuminen harvinaistuu iän karttuessa, 40 vuotta täyttäneiden asuntokunnista vuokralla asui vuoden 2020 lopussa noin joka neljäs.

Uusien kerrostalovuokra-asuntojen keskikoko on pienentynyt kymmenessä vuodessa

Uusien kerrostaloasuntojen keskikoko on pienentynyt 2010-luvun aikana erityisesti vuokra-asuntojen osalta. Vuonna 2020 kerrostaloihin valmistuneet vuokra-asunnot ovat keskimäärin 9 neliömetriä vuonna 2010 valmistuneita pienempiä. Samalla aikavälillä kerrostaloihin valmistuneiden omistusasuntojen keskimääräinen pinta-ala on pienentynyt noin 7 neliömetriä. Vertailussa on huomioitu kerrostaloissa olevat asutut huoneistot.

Vuonna 2020 kerrostaloihin valmistuneet asutut asunnot ovat hieman edellisvuonna valmistuneita suurempia. Uusien vuokra- ja omistusasuntojen keskipinta-ala kääntyi kasvuun ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2013.

Kerrostaloihin valmistuneiden asuttujen vuokra- ja omistusasuntojen keskimääräiset pinta-alat koko Suomessa valmistumisvuoden mukaan 2010–2020, neliömetriä.

Kerrostaloihin valmistuneiden asuttujen vuokra- ja omistusasuntojen keskimääräiset pinta-alat koko Suomessa valmistumisvuoden mukaan 2010–2020, neliömetriä.
Kerrostaloasuntojen keskikoon pieneneminen 2010-luvun aikana ei selity pelkästään pienempien huoneistotyyppien kasvaneilla tuotantomäärillä, sillä myös huoneistotyyppikohtaiset pinta-alat ovat pienentyneet. Esimerkiksi vuonna 2020 kerrostaloihin valmistuneet asutut vuokrakolmiot ovat keskimäärin lähes kuusi neliömetriä vuonna 2010 valmistuneita pienempiä.

Uusien omistus- ja vuokra-asuntojen välinen kokoero on kasvanut kymmenessä vuodessa. Vuonna 2020 kerrostaloihin valmistuneet asutut omistusasunnot ovat keskimäärin lähes 20 neliömetriä suurempia kuin vuokra-asunnot, kun ero vuonna 2010 valmistuneiden asuntojen osalta on noin 18 neliömetriä.

Uusien vuokra-asuntojen keskimääräinen pinta-ala on pienentynyt enemmän kuudessa suurimmassa kaupungissa kuin muualla Suomessa. Suurimmissa kaupungeissa kerrostaloihin vuonna 2020 valmistuneet asutut vuokra-asunnot ovat keskimäärin lähes kymmenen neliömetriä vuonna 2010 valmistuneita pienempiä, muualla Suomessa keskikoko on pienentynyt hieman yli seitsemän neliömetriä.


Lähde: Asunnot ja asuinolot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Ronkainen 029 551 3425, Anu Rämö 029 551 3450, info@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (364,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 14.10.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunnot ja asuinolot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6745. yleiskatsaus 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asas/2020/01/asas_2020_01_2021-10-14_tie_002_fi.html