Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Asumisen energiankulutus energialähteittäin vuonna 2011, GWh

  Puu   Turve    Hiili       Raskas
polttoöljy
Kevyt
polttoöljy
Maakaasu Lämpö-
pumppu-
energia 1)
Kaukolämpö Sähkö 2) Yhteensä
Asuminen yhteensä 14 116 98 4 87 4 758 371 3 173 17 313 21 964 61 884
Asuinrakennusten lämmitys 14 116 98 4 87 4 758 361 3 173 17 313 11 953 51 863
Varsinaiset asuinrakennukset 12 442 97 4 87 4 714 360 3 062 17 311 11 198 49 275
- Erilliset pientalot 12 228 91 4 3 699 124 2 902 1 764 8 392 29 204
- Rivi- ja ketjutalot 124 1 383 75 149 2 793 1 725 5 250
- Asuinkerrostalot 90 5 87 632 161 11 12 754 1 081 14 821
Vapaa-ajan asuinrakennukset 1 674 1 0 44 1 111 2 755 2 588
Kotitalouslaitteet 10 10 011 10 021
- Valaistus 3 570 3 570
- Ruoan valmistus 10 726 736
- Muut sähkölaitteet 5 715 5 715
Asuinrakennusten lämmityksestä
- Saunojen lämmitys 1 778 977 2 755
- Käyttöveden lämmitys 470 17 1 25 1 008 73 430 4 906 2 650 9 580
Käytetyt symbolit:
0 = Luku pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä
– = Ei mitään ilmoitettavaa
1) Lämpöpumppuenergia tarkoittaa lämpöpumpuilla ympäristöstä (maasta, ilmasta tai vedestä) talteenotettua energiaa, jota käytetään rakennusten lämmitykseen. Lämmityskäytössä ja jäähdytyskäytössä olevien lämpöpumppujen kuluttama sähkö on sisällytetty lämmityksen sähkönkulutukseen.
2) Asuinrakennusten lämmitykseen sähköllä on laskettu mukaan suora ja varaava sähkölämmitys, sähköllä tapahtuva lisälämmitys, sähköinen lattialämmitys, lämpöpumppujen käyttämä sähkö, sähköllä tapahtuva käyttöveden lämmitys, sähkökiukaat sekä lämmitysjärjestelmien ja lämmönjakolaitteiden kuluttama sähkö.

Lähde: Asumisen energiankulutus 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jonna Hakala 09 1734 3419, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 16.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asumisen energiankulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-3273. 2011, Liitetaulukko 2. Asumisen energiankulutus energialähteittäin vuonna 2011, GWh . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asen/2011/asen_2011_2012-11-16_tau_002_fi.html