Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.11.2012

Uppvärmningen stod för mer än 80 procent av energiförbrukningen inom boende åren 2008-2011

Enligt Statistikcentralen var energiförbrukningen inom boende 61 884 gigawattimmar (GWh) år 2011. Av förbrukningen hänförde sig 84 procent till uppvärmningen av bostadsbyggnader och 16 procent till hushållsapparater. Den vanligaste energikällan för uppvärmning av bostadsbyggnader under åren 2008–2011 var fjärrvärme. De näst vanligaste var trä och el. Dessa tre energikällor stod för mer än 80 procent av förbrukningen av energi för uppvärmning av bostadsbyggnader. Förbrukningen av fjärrvärme för uppvärmning uppgick till 17 313 gigawattimmar (GWh) år 2011.

Energiförbrukning inom boende 2008–2011

Energiförbrukning inom boende 2008–2011

Förbrukningen av el inom boende, dvs. för uppvärmning av bostadsbyggnader och för hushållsapparater, uppgick till 21 964 gigawattimmar (GWh) år 2011. Detta motsvarar 35 procent av energiförbrukningen inom boende. Fjärrvärme förbrukades näst mest, 28 procent, och sedan ved, 23 procent.

De fristående småhusens andel av energin för uppvärmning av bostadshus var 56 procent, kedjade småhusens andel 10 procent och flervåningsbostadshusens 29 procent. Fritidsbostadsbyggnadernas andel uppskattas vara omkring 5 procent. Av uppvärmningsenergin uppskattas omkring 18 procent ha använts för uppvärmning av bruksvatten och 5 procent för bastuuppvärmning. Fristående småhus och fritidsbostadsbyggnader använde mest trä för uppvärmning, medan kedjade småhus samt flervåningsbostadsbyggnader föredrog fjärrvärme.

På det årliga behovet av uppvärmningsenergi inverkar utomhustemperaturen och förändringar i den beskrivs med ett uppvärmningsbehovstal. År 2011 var varmare än år 2010, som var det kallaste året på länge på grund av att början och slutet av året var så kalla. Därför sjönk förbrukningen av uppvärmningsenergi med omkring 14 procent från år 2010. Vid förbrukningen av energi för uppvärmning av bostadsbyggnader har man beaktat både det huvudsakliga uppvärmningssystemets energiförbrukning och andra kompletterade uppvärmningsformers energiförbrukning.

Hushållsapparaternas förbrukning av energi uppgick år 2011 till 10 021 gigawattimmar (GWh), vilket är tre procent lägre än år 2010. Huvudsaklig energikälla för hushållsapparater är el, vars förbrukning var
10 011 gigawattimmar (GWh). Dessutom användes 10 gigawattimmar (GWh) naturgas för matlagning. Av hushållsapparaternas energi uppskattas 36 procent ha använts för belysning och 7 procent för matlagning. Övriga elapparaters andel uppskattas ha varit 57 procent. I siffran ingår bl.a. kylutrustning, tvättmaskiner och torkmaskiner, tv-apparater och datorer med utrustning, hissar och bilvärmare.

Ifråga om förbrukningen av uppvärmningsenergi i bostadsbyggnader baserar sig statistiken på Statistikcentralens kalkylmodell, där man utnyttjat flera olika datakällor. Uppgifterna om hushållsapparaternas energiförbrukning har estimerats på basis av Adato Energia Oy:s undersökning om hushållens elförbrukning år 2006.


Källa: Energiförbrukning inom boende 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jonna Hakala 09 1734 3419, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (246,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 16.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiförbrukning inom boende [e-publikation].
ISSN=2323-3281. 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asen/2011/asen_2011_2012-11-16_tie_001_sv.html