Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.11.2012

Asumisen energiankulutuksesta yli 80 prosenttia kului lämmitykseen vuosina 2008–2011

Asumisen energiankulutus oli Tilastokeskuksen mukaan 61 884 gigawattituntia (GWh) vuonna 2011. Kulutuksesta 84 prosenttia kohdistui asuinrakennusten lämmitykseen ja 16 prosenttia kotitalouslaitteisiin. Asuinrakennusten lämmityksen yleisin energialähde vuosina 2008–2011 oli kaukolämpö. Seuraavaksi eniten kulutettiin puuta ja sähköä. Näiden kolmen energialähteen osuus oli yli 80 prosenttia asuinrakennusten lämmitysenergian kulutuksesta. Kaukolämpöä kulutettiin asuinrakennusten lämmitykseen 17 313 gigawattituntia (GWh) vuonna 2011.

Asumisen energiankulutus 2008–2011

Asumisen energiankulutus 2008–2011

Sähköä käytettiin asumiseen eli asuinrakennusten lämmitykseen ja kotitalouslaitteisiin 21 964 gigawattituntia (GWh) vuonna 2011. Tämä vastaa 35 prosenttia asumisen energiankulutuksesta. Seuraavaksi eniten, 28 prosenttia, käytettiin kaukolämpöä ja puuta, 23 prosenttia.

Asuinrakennusten lämmitysenergiasta erillisten pientalojen osuus oli 56 prosenttia, rivi- ja ketjutalojen 10 prosenttia ja asuinkerrostalojen 29 prosenttia. Vapaa-ajan asuinrakennusten osuudeksi arvioidaan noin 5 prosenttia. Lämmitysenergiasta noin 18 prosenttia arvioidaan kuluneen käyttöveden lämmitykseen ja 5 prosenttia saunojen lämmitykseen. Erillisissä pientaloissa ja vapaa-ajan asuinrakennuksissa käytettiin lämmitykseen eniten puuta, kun taas rivi- ja ketjutaloissa sekä asuinkerrostaloissa suosittiin kaukolämpöä.

Lämmitysenergian vuosittaiseen tarpeeseen vaikuttaa ulkoilman lämpötila, jonka muutoksia kuvaa lämmitystarveluku. Vuosi 2011 oli lämpimämpi kuin vuosi 2010, joka oli kylmän alku- ja loppuvuoden vuoksi kylmin vuosi pitkään aikaan. Tästä syystä lämmitysenergian kulutus laski vuodesta 2010 noin 14 prosenttia. Asuinrakennusten lämmitysenergian kulutuksessa on huomioitu sekä päälämmitysjärjestelmän energiankulutus, että sitä täydentävien muiden lämmitysmuotojen energiankulutus.

Kotitalouslaitteiden energiankulutus vuonna 2011 oli 10 021 gigawattituntia (GWh), joka on 3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2010. Kotitalouslaitteiden energialähteenä käytetään pääosin sähköä, jota kulutettiin 10 011 gigawattituntia (GWh). Lisäksi ruoanvalmistuksessa käytettiin maakaasua 10 gigawattituntia (GWh). Kotitalouslaitteiden energiasta arvioidaan kuluneen valaistukseen 36 prosenttia ja ruoan valmistukseen 7 prosenttia. Muiden sähkölaitteiden osuudeksi arvioidaan 57 prosenttia. Muut sähkölaitteet käsittävät mm. kylmälaitteet, pesu- ja kuivauskoneet, televisiot ja tietokoneet laitteineen, hissit ja autonlämmityksen.

Tilasto perustuu asuinrakennusten lämmitysenergian kulutuksen osalta Tilastokeskuksen laskentamalliin, jossa on hyödynnetty useita eri tietolähteitä. Kotitalouslaitteiden energiankulutustiedot on arvioitu Adato Energia Oy:n vuoden 2006 kotitalouksien sähkönkäyttö -tutkimuksen perusteella.


Lähde: Asumisen energiankulutus 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jonna Hakala 09 1734 3419, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (261,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 16.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asumisen energiankulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-3273. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asen/2011/asen_2011_2012-11-16_tie_001_fi.html