Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.11.2013

Energiförbrukningen inom boende ökade år 2012

När det gäller boende, dvs. uppvärmning av bostadsbyggnader och användning av hushållsapparater, var energiförbrukningen 66 682 gigawattimmar (GWh) år 2012. Förbrukningen ökade med 9 procent från året innan. Förbrukningen av uppvärmningsenergi ökade med 11 procent, medan hushållsapparaternas energiförbrukning minskade med 2 procent. Den vanligaste energikällan för uppvärmning av bostadsbyggnader år 2012 var fjärrvärme. Fjärrvärmeförbrukningen ökade med 10 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över energiförbrukning inom boende.

Energiförbrukning inom boende

Energiförbrukning inom boende

År 2012 uppgick elförbrukningen inom boende till totalt 22 240 gigawattimmar (GWh), vilket är 5 procent mer än året innan. Förbrukningen av el står för 33 procent av energiförbrukningen inom boende. Fjärrvärme förbrukades näst mest, dvs. 29 procent, och sedan trä, 23 procent. Boendets andel av slutanvändningen av energi är i genomsnitt 20 procent.

Vid uppvärmning av bostadsbyggnader var energiförbrukningen 58 600 gigawattimmar (GWh) år 2012. Den vanligaste energikällan vid uppvärmning var fjärrvärme och förbrukningen var 19 346 gigawattimmar (GWh). De näst vanligaste var trä och el. Dessa tre energikällor stod för mer än 80 procent av förbrukningen av energi för uppvärmning av bostadsbyggnader. Användningen av värmepumpar för uppvärmning av bostäder har ökat under de senaste åren. År 2012 var värmepumpsenergins andel av uppvärmningsenergin 7 procent. Med värmepumpsenergi avses den energi som utvinns med värmepumpar ur omgivningen och som används för inomhusuppvärmning. Användningen av luftvärmepumpar för nedkylning ingår inte i uppvärmningsenergin i den här statistiken.

På det årliga behovet av uppvärmningsenergi inverkar utomhustemperaturen och förändringar i den följs upp med ett uppvärmningsbehovstal. Enligt Meteorologiska institutet var år 2012 normalt när man jämför med det exceptionellt varma året 2011. Februari 2012 var dock ovanligt kall, vilket ökade behovet av uppvärmningsenergi. Vid förbrukningen av energi för uppvärmning av bostadsbyggnader har man beaktat både det huvudsakliga uppvärmningssystemets energiförbrukning och andra kompletterade uppvärmningsformers energiförbrukning.

År 2012 var hushållsapparaternas energiförbrukning 8 082 gigawattimmar (GWh). Huvudsaklig energikälla för hushållsapparater är el, vars förbrukning var 8 072 gigawattimmar (GWh). Dessutom användes 10 gigawattimmar (GWh) naturgas för matlagning. När det gäller hushållsapparaternas energi användes en procent mindre energi för matlagning och 2 procent mindre energi för belysning än året innan.

När det gäller andra elapparater minskade förbrukningen med 2 procent. Övriga elapparater omfattar bl.a. kylutrustning, tvättmaskiner och torkmaskiner, tv-apparater och datorer med utrustning, hissar och bilvärmare. Enligt Adato Energia Oy:s undersökning om hushållens elanvändning 2011 förklaras minskningen av elförbrukningen vid matlagning av att den mat som lagas hemma från grunden har minskat. Eftersom man har börjat gå över till att använda energieffektiva lampor har det minskat på elanvändningen för belysning. När det gäller andra elapparater påverkas förbrukningen bl.a. av att standbyförbrukningen för bl.a. tv-apparater och kringutrustning har minskat.

Ifråga om förbrukningen av uppvärmningsenergi i bostadsbyggnader baserar sig statistiken på Statistikcentralens kalkylmodell, där man utnyttjat flera olika datakällor. Uppgifterna om hushållsapparaternas energiförbrukning år 2011 baserar sig på Adato Energia Oy:s undersökning om hushållens elförbrukning 2011. Uppgifterna för andra år har estimerats på basis av undersökningen om hushållens elförbrukning åren 2006 och 2011.


Källa: Energiförbrukning inom boende 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jonna Hakala 09 1734 3419, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (249,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 13.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiförbrukning inom boende [e-publikation].
ISSN=2323-3281. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asen/2012/asen_2012_2013-11-13_tie_001_sv.html