Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Asumisen energiankulutus energialähteittäin vuonna 2013, GWh

  Puu Turve Hiili Raskas polttoöljy Kevyt polttoöljy Maakaasu Lämpö-
pumppu-
energia 1)
Kaukolämpö Sähkö 2) Yhteensä
Asuminen yhteensä 14 502 49 3 87 4 357 346 4 262 18 311 21 510 63 427
Asuinrakennusten lämmitys 14 502 49 3 87 4 357 336 4 262 18 311 13 233 55 140
Varsinaiset asuinrakennukset 12 810 48 3 87 4 305 335 4 145 18 309 12 461 52 503
- Erilliset pientalot 12 571 42 3 - 3 432 99 3 757 2 053 9 536 31 493
- Rivi- ja ketjutalot 149 1 - - 278 77 358 2 884 1 791 5 538
- Asuinkerrostalot 90 5 - 87 595 159 30 13 372 1 134 15 472
Vapaa-ajan asuinrakennukset 1 692 1 0 - 52 1 117 2 772 2 637
Kotitalouslaitteet - - - - - 10 - - 8 277 8 287
- Valaistus - - - - - - - - 2 115 2 115
- Ruoan valmistus - - - - - 10 - - 585 595
- Muut sähkölaitteet - - - - - - - - 5 577 5 577
Asuinrakennusten lämmityksestä
- Saunojen lämmitys 1 787 - - - - - - - 1 116 2 903
- Käyttöveden lämmitys 470 16 1 25 871 70 610 5 073 2 591 9 727
Käytetyt symbolit:
– = Ei mitään ilmoitettavaa
0 = Luku pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä
1) Lämpöpumppuenergia tarkoittaa lämpöpumpuilla ympäristöstä (maasta, ilmasta tai vedestä) talteen otettua energiaa, jota käytetään rakennusten lämmitykseen. Lämpöpumppujen sähkön käyttö on sisällytetty lämmityksen sähkönkulutukseen.
2) Asuinrakennusten lämmitykseen sähköllä on laskettu mukaan suora ja varaava sähkölämmitys, sähköllä tapahtuva lisälämmitys, sähköinen lattialämmitys, lämpöpumppujen käyttämä sähkö, sähköllä tapahtuva käyttöveden lämmitys, sähkökiukaat sekä lämmitysjärjestelmien ja lämmönjakolaitteiden kuluttama sähkö.

Lähde: Asumisen energiankulutus 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jonna Hakala 029 551 3419, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 14.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asumisen energiankulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-3273. 2013, Liitetaulukko 2. Asumisen energiankulutus energialähteittäin vuonna 2013, GWh . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asen/2013/asen_2013_2014-11-14_tau_002_fi.html