Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.11.2015

Asumisen energiankulutus edellisvuoden tasolla vuonna 2014

Asumiseen, eli asuinrakennusten lämmitykseen ja kotitalouslaitteisiin, kului energiaa 64 terawattituntia (TWh) vuonna 2014. Kulutus oli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Lämpimän kesän ja kylmän tammikuun seurauksena lämmitysenergian kulutus pysyi lähellä edellisvuoden tasoa, kasvaen vajaan puoli prosenttia. Kotitalouslaitteiden energiankulutus laski neljä prosenttia. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen asumisen energiankulutus -tilastoon

Asumisen energiankulutus 2008-2014

Asumisen energiankulutus 2008-2014

Asumiseen käytettiin sähköä 21 terawattituntia (TWh) vuonna 2014. Sähkön kulutus laski prosentin edellisestä vuodesta. Sähköstä 63 prosenttia kului sisätilojen ja käyttöveden lämmitykseen ja 37 prosenttia kotitalouslaitteisiin. Seuraavaksi eniten asumiseen käytettiin kaukolämpöä ja puuta. Asumisen osuus energian loppukäytöstä on keskimäärin 20 prosenttia.

Asuinrakennusten lämmitykseen kului energiaa 56 TWh vuonna 2014. Lämmityksen yleisin energialähde oli kaukolämpö, jota kulutettiin 18 TWh. Seuraavaksi eniten kulutettiin puuta (15 TWh) ja sähköä (13 TWh). Näiden kolmen suurimman energialähteen osuus oli 83 prosenttia asuinrakennusten lämmitysenergian kulutuksesta. Kulutuksessa on huomioitu päälämmitysjärjestelmän energiankulutus ja sitä täydentävien muiden lämmitysmuotojen energiankulutus, mukaan lukien käyttöveden lämmitys ja saunat.

Asuinrakennusten lämmityksen energialähteet 2008-2014

Asuinrakennusten lämmityksen energialähteet 2008-2014
1) Sisältää maakaasun, raskaan polttoöljyn, turpeen ja hiilen.

Lämpöpumppujen käyttö asuinrakennusten lämmityksessä kasvaa edelleen. Lämpöpumpuilla hyödynnetään maahan, veteen tai ilmaan varastoitunutta energiaa. Maalämpöpumpuilla arvioidaan saadun energiaa ympäristöstä talteen 2,2 TWh ja ilmalämpöpumpuilla 2,4 TWh. Ilmalämpöpumpuilla on korvattu pääosin suoraa sähkölämmitystä sekä öljyn ja puun lämmityskäyttöä. Selvimmin tämä näkyy öljyn lämmityskäytön vähenemisenä. Vuonna 2014 lämpöpumppuenergian arvioidaan ohittaneen kevyen polttoöljyn ollen neljänneksi yleisin lämmitysenergian lähde. Tarkemmin kuvattuna lämpöpumppuenergia on lämpöpumppujen tuottaman lämmön ja niiden kuluttaman sähkön välinen erotus. Lämpöpumppujen sähkön käyttö sisältyy tilastossa lämmityksen sähkönkulutukseen. Ilmalämpöpumppujen jäähdytyskäyttö on toistaiseksi mukana vain asumisen sähkön kulutuksessa.

Lämmitysenergian vuosittaiseen tarpeeseen vaikuttaa ulkoilman lämpötila, jonka muutoksia seurataan lämmitystarveluvuilla. Ilmatieteen laitoksen mukaan vuosi 2014 oli Suomen mittaushistorian toiseksi lämpimin, mutta tammikuu oli tavanomaista kylmempi. Lämmitysenergian tarve asettui lämpimän edellisvuoden tasolle.

Kotitalouslaitteiden, eli ruoan valmistuksen, valaistuksen ja muiden sähkölaitteiden, energiankulutus vuonna 2014 oli 8 TWh. Ruoan valmistukseen käytettiin prosentti ja valaistukseen yhdeksän prosenttia vähemmän energiaa kuin edellisenä vuonna. Siirtyminen energiatehokkaisiin lamppuihin on pienentänyt valaistuksen sähkönkäyttöä.

Muiden sähkölaitteiden kulutus laski kolme prosenttia. Muut sähkölaitteet käsittävät mm. kylmälaitteet, pesu- ja kuivauskoneet, televisiot ja tietokoneet laitteineen sekä hissit. Televisioiden käytönaikaisen kulutuksen ja valmiustilakulutuksen pieneneminen on alentanut sähkölaitteiden kulutusta.

Asumisen energiankulutus -tilasto perustuu asuinrakennusten lämmitysenergian kulutuksen osalta Tilastokeskuksen laskentamalliin, jossa on hyödynnetty useita eri tietolähteitä. Kotitalouslaitteiden energiankulutustiedot perustuvat sähkön kulutuksen osalta Adato Energia Oy:n laskelmiin.


Lähde: Asumisen energiankulutus 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jonna Hakala 029 551 3419, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (267,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 20.11.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asumisen energiankulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-3273. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asen/2014/asen_2014_2015-11-20_tie_001_fi.html